Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 12/05

Úvodník

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

 

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

 

Vážení čtenáři,

historií středoevropského lovectví a později myslivosti se již od dávných časů táhne kult trofeje. Naši předci, ať již to byli Slované nebo Germáni, si tento způsob uchování památky na lov oblíbili snad nejvíce ze všech národů, které kdy křižovaly svět. Vydrželo nám to až do dnešních časů. Nikde ve světě není tato tradice tak silná. Při své práci ve Skandinávii či v severní Americe jsem poznal, že jsme v tomto ohledu skutečně poněkud výjimeční. Skandinávští lovci sice trofej uznávají, ale mnohem důležitější je pro ně lov. Nikdo z nich se na lov nevydá jen kvůli trofeji. Podobně severoameričtí lovci si ozdobí dobrou trofejí chodbu (nebo vjezd do garáže), ale jejich hromadění je jim v zásadě cizí. Asijští lovci nemají o trofej vůbec zájem. Při návštěvě Konopiště všichni užasle zírají na tisíce nejrůznějších lebek s parožím či rohy a obvykle nevěřícně kroutí hlavami.

Volby 2006: už víte, komu dáte hlas?

 

{mosimage}

00ANK

Volby 2006: už víte, komu dáte hlas?

 

Letošní rok je v naší republice tzv. velkým volebním rokem – budeme vybírat zástupce do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR i do zastupitelstev měst a obcí. Nejvíce na očích jsou volby do Poslanecké sněmovny – z médií je patrné, že volební kampaň se již rozběhla na plné obrátky. Naše redakce se rozhodla zeptat se zástupců vybraných politických stran na jejich názory na myslivost a související problematiku.

Vzniká Evropská charta pro lov a biodiverzitu

 

{mosimage}

00POL

Vzniká Evropská charta pro lov a biodiverzitu

 

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., a Ing. Martin Žižka

 

Životní prostředí a jeho ochrana se staly předmětem celosvětové pozornosti již v 70. letech minulého století. Svědčí o tom skutečnost, že z podnětu Rady Evropy byla ve švýcarském Bernu v r. 1979 podepsána Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, známá pod pojmem „Bernská úmluva“. V současné době má úmluva 45 smluvních stran.

Skupina „Trvale udržitelný lov“ diskutovala o managementu velkých šelem

 

{mosimage}

00POL

Skupina „Trvale udržitelný lov“ diskutovala o managementu velkých šelem

 

Dne 15. února t. r. se ve Štrasburku sešli poslanci Evropského parlamentu – členové skupiny „Trvale udržitelný lov, biodiverzita a venkovské aktivity“, aby diskutovali o managementu velkých šelem ve státech EU. Na jednání byli pozváni zástupci národních ministerstev zemědělství států EU, kteří informovali o tom, jak se u nich řeší problémy s narůstajícími počty velkých šelem a z toho plynoucími konflikty ochrany přírody s obyvatelstvem venkova.

Můžeme efektivně sledovat stavy lišek?

 

{mosimage}

00VEDA

Můžeme efektivně sledovat stavy lišek?

 

Radim Plhal

 

Stanovení početnosti zvěře v honitbách je základní podmínkou pro úspěšné hospodaření s jejími populacemi. To přirozeně platí nejen pro spárkatou zvěř, ale také pro lovné druhy šelem. U nich se sice nesnažíme udržovat maximálně únosné stavy a zvyšovat kvalitu průběrným odstřelem, ale každoroční odhad jejich početnosti je ukazatelem úspěšnosti našeho snažení udržovat rovnováhu v přírodě.

V Maďarsku ubylo lišek

 

{mosimage}

00VEDA

V Maďarsku ubylo lišek

Známí vědečtí pracovníci z katedry myslivosti Univerzity v Gödöllö, dr. Heltai a dr.  Szemethy, publikovali zajímavé údaje o změnách početnosti liščí populace v Maďarsku v posledních 15 letech. Vyplývá z nich, že početnost lišek kulminovala v letech 1998 – 2002 a v současnosti má mírně klesající trend. Nejvýrazněji se to projevilo v Zadunají, kde žije nejvíce lišek, méně výrazně na východ od Dunaje.

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů Salcburk 2006

 

{mosimage}

00REP

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů Salcburk 2006

 

Ľubo Kľúčik

 

V pořadí již 8. ročník Mistrovství Evropy ve vábení jelenů se uskutečnil 26. února t. r. během myslivecko-rybářského veletrhu Die Hohe Jagd & Fischerei & Off-Road 2006 v Salcburku. Soutěže se zúčastnilo 19 vábičů ze sedmi států (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Německo a Rakousko).

Stráž nebo Svět, Svět nebo Stráž?

 

{mosimage}

00DISK

Stráž nebo Svět, Svět nebo Stráž?

 

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

 

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získávat potřebné informace. Možnosti médií a sdělovacích prostředků jsou téměř neomezené, vývoj nových způsobů a technologií ve zprostředkování informací se jeví jako perspektivní směr podnikání. Jedním z tradičních postupů předávání informací je jejich zveřejňování v tisku – v novinách a časopisech.

Úprava trofejí zvěře

 

{mosimage}

00PRAX

Úprava trofejí zvěře

 

Miroslav Prokeš

 

Trofeje byly odpradávna symbolem odvahy a úspěšnosti lovce a měly též náboženský a kultovní význam. V poslední době převažuje význam chovatelský, trofeje se stávají dokladem zdraví, vyspělosti a kvality zvěře. Pro lovce představuje trofej část úlovku, již si ponechává jako upomínku na lov.

Preparace - od historie po současnost

 

{mosimage}

00ZAJ

Preparace - od historie po současnost

 

Ing. Bc. Jiří Honzírek

 

Preparování (taxidermie) je způsob konzervace těl živočichů nebo jejich částí při současném zachování reálného, živého výrazu preparátu. Termín taxidermie odvozujeme z řeckých slov taxis (objednávka, úprava) a derma (kůže). Význam slova lze volně přeložit jako úprava, montáž, sestavení kůže. Českým ekvivalentem pro výraz taxidermie je slovo preparování.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku