Myslivost u lesních závodů Lesů České republiky, s. p.

 

00HON

Myslivost u lesních závodů Lesů České republiky, s. p.

Ing. Josef Vlášek

Státní podnik Lesy České republiky snad není třeba našim myslivcům podrobně představovat. Většina jej zná jako největšího správce lesů v ČR a pronajímatele významného podílu tuzemských lesních honiteb. Přesto existuje u LČR něco, čemu dosud nebyla v mysliveckých časopisech věnována systematická pozornost. Jsou to lesní závody, v hierarchii LČR specifické organizační jednotky. Myslivost provozovaná na jimi obhospodařovaných územích je na vysoké úrovni, o čemž se čtenáři budou moci přesvědčit v novém seriálu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku