Bouřlivý rok ČMMJ

 

00DISK

Bouřlivý rok ČMMJ

Ing. David Vaca, Ph.D.

V listopadovém čísle loňského ročníku našeho časopisu jsem se zamýšlel nad budoucností Českomoravské myslivecké jednoty, která tehdy stála před svým III. sjezdem. Na něm byla zvolena nová Myslivecká rada (MR), která vybrala nového předsedu. Co se dělo během následujících 12 měsíců v ČMMJ? Přišly s novým vedením nějaké změny? A co bude dál? Jak se bude vyvíjet naše největší myslivecká organizace, sdružující většinu domácích myslivců a významně ovlivňující dění v myslivosti v ČR?

Kdo se zajímá o výše uvedenou problematiku, musel situaci v ČMMJ v uplynulých 12 měsících sledovat s velkým zájmem. Byli jsme svědky názorových střetů někdy s nečekaným vyústěním, snah o otevřenou diskusi nad některými problémy a naopak pokusů o ututlání a bagatelizaci potíží, které vypluly na povrch. Po roce od konání III. sjezdu na otázky položené v úvodu nelze zcela jednoznačně odpovědět, neboť řada věcí je stále „v mlze“.

Myslivecká rada

Volby do MR provázely pochybnosti o regulérnosti výběru kandidátů. Systém voleb byl změněn přímo během sjezdu, což nebývá zcela obvyklé. Každopádně lze říci, že v současné MR je jak revoluční křídlo, volající po některých rychlých změnách uvnitř organizace, tak skalní konzervativci, jejichž smýšlení je zpravidla naprosto opačné, přičemž mezi oběma stranami dochází k výměně názorů. Tento stav je samozřejmě zcela v souladu s principy demokracie. Proč se nad tím pozastavovat? Protože otevřená diskuse nad některými problémy uvnitř ČMMJ nebyla dosud obvyklá, či spíše – nedostala se na veřejnost v takové míře jako letos.

Nový předseda

Co říci k ročnímu působení předsedy ing. Jaroslava Palase, který ve funkci nahradil prof. ing. Josefa Hromase, CSc.? Zřejmě nic moc negativního, ale ani pozitivního. Kromě ustanovení odborných komisí ČMMJ a zahájení jejich práce, což by však mělo být jakési samozřejmé penzum aktivit, byla ČMMJ zmítána především problémy Interlovu, přičemž její předseda patrně není z těch, kteří by měli jasnější vizi, jak z nastalé situace ven. Jeho konstatování v Myslivosti č. 9/2006 o tom, že je třeba churavějící podnik restrukturalizovat nejlépe pod vedením krizového manažera, je ve světle toho, že o bídném stavu v Interlovu se ví již několik let, diplomaticky řečeno, úsměvné. Pozice ing. Palase, alespoň podle hlasování o důvěře na zářijovém Sboru zástupců, je však pevná. Nezbývá tedy než se nechat překvapit tím, čím překvapí.

Výměna jednatele

Pro některé očekávanou, avšak pro většinu velmi překvapivou, byla výměna jednatele ČMMJ. To, že MR vyslovila na svém květnovém zasedání nedůvěru Vladimíru Broukalovi (pravděpodobně pod vlivem informací z kauzy Interlov) lze považovat za jednu z největších událostí, které v uplynulém roce v ČMMJ proběhly. Pokud bychom chtěli k něčemu přirovnat jednatele ČMMJ, je to bezesporu krk, který hýbe hlavou. Je to nejdůležitější člověk na ose sekretariát – OMS. Jeho vliv na organizaci a její chod je (či doposud alespoň byl) naprosto zásadní. Vladimír Broukal byl pro mnohé zástupce OMS ikonou, která provázela ČMMJ po r. 1990, takže jeho konec ve funkci jednatele byl pro ně téměř nepředstavitelný. Velmi nepříjemný je především pro konzervativně smýšlející část členů ČMMJ, pro něž znamenal jistotu, že „se dál pojede postaru“.

A co nový jednatel? MR vybrala na toto místo ing. Jaroslava Kostečku, Ph.D. Jde o člověka, který na sekretariát nepřichází zcela bez zkušeností – před třemi lety odtamtud odešel a protože pražské centrum ČMMJ je místem, kde se toho od té doby mnoho nezměnilo, lze předpokládat, že své zkušenosti a znalosti tamního „terénu“ bude moci nyní zhodnotit. Bude záležet velkou měrou na něm, zda bude mít zájem o nastartování potřebných změn v ČMMJ a jejich uvedení v život. Znalosti a odborné předpoklady pro to má.

Interlov & Halali

K situaci v obchodních společnostech ČMMJ toho bylo napsáno hodně. Stručně řečeno:

- Interlov má v posledních letech velké ekonomické problémy, které dosud nebyly uspokojivě řešeny. Opakovaný návrh současné MR na řízenou likvidaci společnosti Sbor zástupců ČMMJ nepřijal. Podnik tvořící miliónové ztráty tak pokračuje dál, od podzimu pod novým ředitelem. Ten by měl se svými spolupracovníky provést restrukturalizaci, utlumit ztrátové provozy a přivést firmu do černých čísel. Jak se to povede, uvidíme za rok, za dva.

- Pojišťovna Halali sice není ve ztrátě, vykazuje určitý zisk, ale má velké režijní náklady. Proto by měla být věnována zvýšená pozornost systému jejího hospodaření.

Uvedené informace musí připadat nezasvěcenému čtenáři jako běžné konstatování o hospodaření obchodních organizací ČMMJ. Pro řadu členů této organizace však byly zprávy s tímto obsahem naprostou novinou. Léta si ve svazovém časopisu četli nic neříkající zápisy ze schůzi vrcholných orgánů ČMMJ bez toho, aby někdo z vedení sebral odvahu a informoval je o skutečném stavu. Tristní neinformovanost členské základy byla často omlouvána tím, že si členové měli zajít na OMS, kde by se potřebné informace dozvěděli. K tomu jen dvě otázky: 1. k čemu tedy slouží svazový časopis? 2. měly objektivní informace o stavu společností OMS k dispozici?

Suma sumárum

Jedna z otázek pod nadpisem tohoto diskusního příspěvku zněla: přinesl III. sjezd ČMMJ organizaci změny? Spíše ne. A pokud ano, tak zatím jen velmi pomalé. Potíž je v tom, a to si dobře uvědomují někteří členové MR, že zásadních změn je potřeba udělat více. Kterou však začít? Faktem je, že čas pomalu ubíhá. ČMMJ, namísto toho, aby se soustředila na otázky zásadní pro českou myslivost, hájením jejichž zájmů se zaštiťuje, zatím nedokázala vyřešit ani své problémy (Interlov, zlepšení informovanosti na ose sekretariát - OMS – členská základna) a odkládá je. Podle výsledků posledního Sboru zástupců to však vypadá, že to možná ani nikomu nevadí.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku