Jak ovlivní ukončení činnosti firmy Interlov domácí trh se zvěřinou?

Interlov Praha v uplynulých letech již nebyl oním silným hráčem na domácím trhu se zvěřinou jako dříve a ve všech regionech mu vyrostli sice menší, ale zdatní konkurenti. Na to, jak hodnotí likvidaci Interlovu, jsme se zeptali představitelů několika firem obchodujících se zvěřinou. Zejména nás zajímalo, jaký vliv bude mít postupné ukončení činnosti kdysi nejvýznamnějšího výkupce zvěřiny na domácí trh s touto komoditou. 
MVDr. Pavel Forejtek, CSc., jednatel firmy Berger-Wild, s. r. o., Židlochovice
Ukončení činnosti firmy Interlov je uzavřením kapitoly centrálně řízeného podniku s celostátní působností, který měl zajišťovat tzv. „myslivecký servis“ pro myslivecká sdružení (MS). Vedle prodeje asfaltových terčů, střeliva, krmiv, léčiv a živé zvěře byl jednou z hlavních aktivit podniku výkup a zpracování zvěřiny, založený na síti drobných sběren, které byly postupně vybudovány na většině území ČR. Otázkou je, kolik těchto sběren odpovídalo současnému statutu sběrných a prohlížecích míst, příp. sběrných míst zvěřiny, a zda tyto sběrny zůstanou v provozu (pod jiným majitelem) i v budoucnu. Největší předností sítě výkupních míst Interlovu byla jejich dostupnost mysliveckým subjektům. Pokud by došlo k uzavření všech těchto sběren, bude v řadě oblastí velmi složité najít možnost legálního prodeje zvěřiny do sběrného místa odpovídajícího legislativě. Lze očekávat, že tato situace vytvoří podmínky pro další rozšíření nelegálního prodeje zvěřiny přímo do restauračních zařízení.
Z pohledu výkupních cen zvěřiny nelze předpokládat významnější změny, které by souvisely s ukončením činnosti firmy Interlov. Cenová nabídka Interlovu se v posledních letech vždy pohybovala v dolní polovině cenového spektra a řada mysliveckých subjektů dodávala zvěřinu do sběren Interlovu především proto, že sběrny byly blízko a patřily podniku, který byl pro řadu myslivců „jejich podnikem“.
Situace vznikající ukončením činnosti Interlovu by mohla aktivovat snahy o vytvoření funkčního systému prvotní kontroly ulovené zvěře a možnosti dostupného, jednoduchého a přitom kvalitního skladování zvěřiny v malokapacitních sběrných místech, která budou přímo v honitbách či v jejich blízkém okolí. Současné legislativní podmínky jsou totiž velmi náročné pro subjekty, které chtějí respektovat celý systém sběrných a prohlížecích míst zvěřiny včetně organizace jejího svozu a naopak chybí aktivní kontrola nelegálního pohybu zvěřiny mezi mysliveckými subjekty a podniky veřejného stravování.

Ing. Josef Kopačka, majitel soukromé firmy obchodující se zvěřinou, Petrovice u Sušice
V letošním roce ukončila svoji činnost již jedna velká firma zabývající se obchodem se zvěřinou – FIWI BOHEMIA INTERNATIONAL z Klatov. I ta měla v Čechách řadu výkupen. Výkupny postupně převzaly jiné české nebo zahraniční firmy, které výkup samozřejmě nepřerušily, a tak se MS coby nejčastějších dodavatelů zvěřiny tato změna nikterak nedotkla. Myslím si, že obdobná situace bude následovat i po likvidaci Interlovu, jenž svými výkupnami pokryl jako jediný podnik celé území ČR. Jsem přesvědčen, že výkup zvěřiny v těchto výkupnách nebude zastaven. Dojde patrně ke zrušení názvu podniku, který se prodá buď jako celek, nebo budou rozprodány jednotlivé závody. Skončí i výroba asfaltových terčů a jiné vedlejší aktivity. Věřím však, že ten, kdo jednotlivé závody koupí, bude s výkupem zvěřiny pokračovat. Proto si myslím, že z hlediska dostupnosti výkupen se pro jednotlivá MS nic podstatného nezmění.
V případě výkupních cen zvěřiny byl Interlov jedním ze subjektů, které určovaly jejich vývoj na českém trhu. Dojde-li k prodeji Interlovu jako celku některé tuzemské firmě nebo subjektu, který má podporu ze zahraničí, může to částečně ovlivnit tvorbu cen na území, kde bude mít nástupnický subjekt dostatečně hustou síť výkupen. Pokud se prodají závody Interlovu jednotlivě, každý jinému majiteli, vytvoří se na trhu další konkurence, což prospěje nejen MS, ale i větším obchodním organizacím, které produkují zvěřinu. To je pohled na věc majitele menšího zpracovatelského závodu, pro nějž byl Interlov konkurencí.
Konec Interlovu však vnímám ještě z jiného hlediska, a to jako předseda okresního mysliveckého spolku, jenž s podnikem spolupracoval při zajištění kamenné soli, střeliva a hlavně dodávkách antiparazitárních přípravků Cermix a Rafendazol. Celkem jsme pro náš okres odebírali ročně okolo 700 kg medikovaného krmiva. Myslím si, že ukončením činnosti Interlovu se na trhu v tomto směru uvolní místo, které by bylo vhodné vyplnit.

Aleš Hutař, jednatel firmy MORAVIALOV, s. r. o., Kravsko
Konec činnosti Interlovu domácí trh se zvěřinou asi příliš neovlivní. Ostatní firmy jsou totiž již daleko „před“ Interlovem, který jim pravděpodobně již nebyl schopen konkurovat.
Ohledně cen zvěřiny je důležité rozlišit výkupní ceny a ceny dělené zvěřiny. Výkupní ceny zvěřiny, zejména srnčí, jsou v některých oblastech hodně vysoké, což těší všechny dodavatele. Na výši těchto cen však Interlov již neměl vliv. Ceny za dělenou zvěřinu zákonitě rovněž vzrostly, což nepotěší odběratele.
Co se týče sběrných míst zvěřiny, které zůstanou po Interlovu, nevidím problém. Zpracovatelské firmy zvěřiny si k dodavatelům cestu najdou.

Ing. Ludvík Doubravský, jednatel firmy Jesenická obchodní společnost, s. r. o., Javorník u Jeseníku
Domnívám se, že ukončení činnosti Interlovu se na domácím trhu se zvěřinou nijak neprojeví. Vyklizený prostor zaplní jiné zpracovatelské subjekty. Lze předpokládat, že místně mohou některým MS vzniknout problémy s prodloužením dopravní vzdálenosti do sběrných míst. Věřím však, že myslivci si s prodejem zvěřiny poradí.
Do výkupních cen zvěřiny spárkaté zvěře ukončení činnosti Interlovu výrazněji nezasáhne. Možnost prodeje zvěřiny přímému spotřebiteli a do veřejného stravování (restaurace, penziony apod.) pokles těchto cen příliš nedovolí. Výrazně vyšší výkupní ceny, které dosud některé závody veřejného stravování myslivcům nabízejí za přímé dodávky (za hranicí legálnosti), mohou být upraveny očekávaným místním přetlakem nabídky zvěřiny.
Domnívám se, že Interlov měl skončit již před lety, kdy se dostal do finančních problémů. Rád se prezentoval jako firma pro myslivce, která vrací svým hospodařením myslivosti a myslivcům to, co na zvěřině a službách získá. Ale jak, když je léta ve ztrátě? Kdo z řadových členů ČMMJ o hospodaření Interlovu, tedy „své“ společnosti, věděl? K lepším výsledkům Interlovu nepomohl ani „nadstandardní přístup“ veterinární správy. Jak jinak by mohl Interlov – závod Praha dodávat zamražené srnčí výrobky s datem výroby duben 2007? Neznám zpracovatelský subjekt, jemuž by veterinární dohled umožnil rozmrazit zamražené kusy, zpracovat, opět zamrazit a dodat do spotřebitelské sítě.
Ukončením činnosti Interlovu se finančně uleví ČMMJ, iniciativní myslivci o nic nepřijdou a zpracovatelé zvěřiny to přivítají.

Jan Havlíček, jednatel firmy ZVĚŘINA CZ, s. r. o., Liberec
Těsně před začátkem letošní lovecké sezóny (květen) společnost Interlov nerealisticky navýšila své výkupní ceny zvěřiny, aby tak na sebe na poslední chvíli strhla část trhu s touto komoditou. Jestliže se o měsíc později rozhodne o ukončení činnost této společnosti, vyvstává otázka, proč došlo k tak razantnímu zvýšení výkupních cen Interlovu, když již muselo být připraveno rozhodnutí o ukončení činnosti? Zároveň se vkrádá i odpověď: šlo o připravené kroky, které mají umožnit „převzetí“ výkupních míst předem dojednaným „zájemcem“.
Ukončení činnosti Interlovu tedy způsobí jediné: uklidnění trhu se zvěřinou a ustálení cen na rozumné výši bez excesů, které vyvolal v letošní sezóně právě Interlov.
Trh se zvěřinou v ČR (bez Interlovu) bude roztříštěn mezi řadu konkurentů, z nichž žádný nemá dominantní postavení. To přispěje ke zdravému konkurenčnímu prostředí. Spokojeni budou jak jednotlivá myslivecká sdružení, tak výkupní firmy.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku