Myslivecká výročí – listopad

Je to již 150 let, co se 7. listopadu 1857 narodil v Daňkovicích nedaleko Nového Města na Moravě učitel Emil Musil, který si podle svého rodiště zvolil pseudonym Daňkovský. Velmi plodný spisovatel a překladatel napsal velké množství článků přírodopisných i beletristických, prózou i veršem. Koncem 19. století redigoval časopis Lovecká besídka a později Lovecký světozor. V r. 1899 přeložil z polštiny spisek W. Spausty Zvěř černá, v r. 1923 vydal knížku Pěstování zvěře užitkové a hubení škodné. Napsal také několik knížek beletrie a humoru.
Zemřel 8. února 1941 v Kutné Hoře.


Ve stejný den a stejný rok jako E. Musil-Daňkovský se v Městci Králové narodil jeden z nejzasloužilejších českých ornitologů, shodou okolností také učitel, Karel Kněžourek. Začátkem 20. století byl předním představitelem naší ornitologie. V letech 1910-1912 vydal rozsáhlé dílo Velký přírodopis ptáků. Napsal velké možností odborných a populárních článků, také z myslivosti, do nejrůznějších časopisů.
Zemřel 3. listopadu 1921 ve Žlebech.


Životní jubileum doc. Karla Hudce
Osmdesátin se dožívá 18. listopadu t. r. doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Jubilant se narodil v r. 1927 v Brně – Mokré Hoře. V r. 1950 absolvoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a po krátkém učitelském působení pracoval od r. 1955 až do odchodu do důchodu v r. 1991 v Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR v Brně, kde prošel všemi stupni vědeckých funkcí.
Po celý život se doc. Hudec zabýval ornitologií, hlavně výzkumem vodního ptactva. Publikoval velké množství odborných článků a redigoval tři díly Fauny ČSSR – Ptáci. Spolu s prof. K. Šťastným a prof. V. Bejčkem vydal Atlasy hnízdního rozšíření ptáků. Podílel se také na zahraničních vědeckých dílech. Jeho práce byla oceněna členstvím v zahraničních ornitologických společnostech. Myslivcům je znám Atlasem vodní pernaté zvěře (1968), který sestavil spolu s M. Klímou.
Přejeme jubilantovi další badatelské úspěchy a pevné zdraví.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku