SILVA REGINA 2008 eviduje velký zájem vystavovatelů

Podle počtu přihlášených firem je v současnosti již jisté, že veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA, které se uskuteční na brněnském výstavišti od 6. do 10. dubna 2008, budou úspěšným pokračováním předešlého rekordního ročníku 2006. Tehdy vystavovatelé představili exponáty na ploše 55 tisíc m2 a veletrhy navštívilo téměř 80 tisíc lidí.

Do uzávěrky přihlášek zbývá několik posledních dnů a vystavovatelé, kteří mají zájem o účast na veletrzích, spěchají s jejich podáním. „V mnoha případech firmy navyšují výstavní plochu oproti loňskému ročníku a registrujeme i zvýšený zájem nových vystavovatelů,“ říká ing. Marie Surková, manažerka veletrhů. „Důvodem je příznivá situace v souvislosti s odsouhlasenou koncepcí zemědělské politiky Evropské unie pro období let 2007-2013 a s tím související přímé platby a podpory ze zdrojů EU. Druhým, pro nás potěšitelným důvodem je spokojenost vystavovatelů s účastí v roce 2006 a dobré reference, které pronikly k novým zájemcům.“

SILVA REGINA OPĚT ZAPLNÍ NEJVĚTŠÍ PAVILON „Z“
Podle prvních odhadů obsadí veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA 2008 brněnské výstaviště do posledního místa. Více než deset pavilonů a veškerou venkovní plochu tak zaplní nejnovější technologie, moderní stroje a zařízení pro všechny obory zemědělské a lesnické výroby. Nebude chybět výstava hospodářských zvířat, nabídka krmiv a veterinárních přípravků a samozřejmě potřeby a vybavení pro myslivce a lesníky. „Vše nasvědčuje tomu, že ročník 2008 by mohl překonat loňské statistiky,“ odhaduje Marie Surková.
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh bude stejně jako v loňském roce soustředěn do největšího pavilonu Z. Ten se osvědčil jak pro expozice vystavovatelů, tak pro bohatý doprovodný program, v němž nebudou chybět lovecké zbraně a střelivo, výstava trofejí a dermoplastických preparátů zvěře.

HLÁSÍ SE CELÁ EVROPA

Podíl zahraničních vystavovatelů veletrhů tvoří téměř 20 % a firmy, které se v Brně představí, přijedou z 20 států světa. K budování dobrého jména veletrhů v zahraničí přispívají akvizice, které realizují pořadatelé ve všech sousedních státech, ale i v Rusku, v pobaltských republikách, ve Francii, Itálii, Španělsku nebo v Číně. „Základem mezinárodního úspěchu veletrhů jsou prezentace v zahraničí, účast na mezinárodních výstavách a osobní jednání s vystavovateli, zástupci asociací a médií. Za více než deset let nás naši zahraniční partneři dobře znají a stále častěji se setkáváme s tím, že nás sami oslovují noví zahraniční zájemci. To je pro nás potěšitelné a svědčí to o dobrém postavení našich veletrhů ve světě,“ doplnila manažerka veletrhů.
Nejvíce zastoupenými státy na veletrhu jsou tradičně Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Španělsko a Holandsko. Ročník 2008 slibuje, že se do jihomoravské metropole sjedou odborníci z celého světa. Již nyní jsou avizovány návštěvy skupin obchodníků z Bulharska, Polska, Ukrajiny, Ruska a Číny se zájmem o jednání s českými firmami.     

PŘÍLEŽITOST JMÉNEM „BIOMASA“
Trendy a technologie jsou stěžejním mottem veletrhů. Silva Regina nabídne nejnovější stroje a zařízení pro všechny činnosti lesního hospodářství. Stroje a nářadí pro lesní těžbu, zpracování dřeva, ošetřování a ochranu lesních porostů a obnovu lesa. Po loňské úspěšné premiéře se část nomenklatury soustředí na zpracování a využití biomasy jako perspektivního energetického zdroje. Program „Biomasa jako obnovitelný zdroj energie“ bude rozdělen na lesnickou a zemědělskou část. Organizátoři připravují na toto téma odborné semináře, praktické ukázky práce strojů a případové studie firem s cílem předat první zkušenosti s tímto novým způsobem využití lesní produkce.
Úloha biomasy ve světové energetice neustále roste. Strategie pro biomasu, která je součástí energetické, zemědělské a environmentální koncepce EU, má za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR, vyšší regionální energetickou soběstačnost, snížit přepravní náročnost, vytvářet účelnou zaměstnanost na venkově, zachovat krajinný ráz a udržet finanční prostředky za energie v regionu. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova jsou v programu veletrhů zařazeny také odborné semináře zaměřené na možnosti získání finančních podpor z programů na podporu modernizace zemědělských podniků a programů investic do lesů.
Silva Regina poskytne neomezené možnosti pro české výrobce a dovozce lesnické techniky, podnikatele a odborníky v lesnictví k získání obchodních kontaktů, odborných informací, nových příležitostí a zkušeností pro budoucí podnikání v tomto oboru.

Více informací na www.bvv.cz/silva-regina

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku