Ze zahraničí 11/2007

Švédsko: nová posypová sůl má snížit střetů aut se zvěří

Švédská správa silnic zkouší nový druh soli na posyp. Činí tak v obůrce s losy a chce si ujasnit, zda zvěři více „chutná“ běžně používaná posypová sůl, nebo sůl o něco sladší. Podle výsledků dvouměsíčních zkoušek správa rozhodne, kterou sůl v zimě používat.
Wild und Hund, 11/2007, Rš


Itálie: odchyt zajíců na letišti

Na milánském letišti byl 17. června t. r. zorganizován odchyt zajíců, protože z kontrolní věže bylo hlášeno ohrožení leteckého provozu. Odchytu se zúčastnilo asi 200 myslivců a dobrovolníků, kteří do sítí ulovili 61 zajíců. Ty pak vypustili na vhodném místě. Během odchytu byl provoz na letišti dočasně omezen.
Wild und Hund, 14/2007, Rš

Kormoráni v ohnisku zájmu EU

Část poslanců Evropského parlamentu požaduje vydání směrnic pro regulaci obrovských škod, které působí kormoráni a někteří dravci. Výslovně upozorňují, že je třeba jednat rychle, aby byla udržena biodiverzita a hospodaření s rybami.
Wild und Hund, 14/2007, Rš

Skotsko: úvahy o návratu vlka

Ve Velké Británii vlk již dlouho nežije. Nyní se uvažuje o jeho vysazení. Vlk by měl pomoci snížit stavy spárkaté zvěře, což by prospělo přirozenému zmlazování skotských borových lesů. Záměr by mohl padnout na úrodnou půdu. Neobešlo by se to však bez námitek místních obyvatel, kteří by vlka považovali spíše za škůdce.
Der Anblick, 9/2007, Rš

Dálnice severovýchodem Polska

Záměr vystavět dálnici severovýchodním Polskem do pobaltských republik se stal předmětem velkého sporu. Co je pro část obyvatel nezbytným a zásadním předpokladem pro hospodářský rozvoj kraje, je pro druhé noční můrou. Dálnice by totiž rozdělila a narušila významná chráněná území, což by silně ovlivnilo nížinu povodí Biebrzy. Evropská komise vyzvala Evropský soudní dvůr, aby na stavbu uvalil prozatímní zákaz. Polsko přesto zamýšlí navzdory zahájenému jednání se stavbou začít.
Der Anblick, 9/2007, Rš

Slovinsko: vlak usmrtil čtyři medvědy

Rychlík jedoucí na trati Ilirska Bistrica – Pivka na jihozápadě země zachytil a usmrtil 100 kg těžkou medvědici a její tři medvíďata. Na této trati to není první případ: v posledních pěti letech na ní přišlo o život již osm medvědů hnědých. Trať prochází jednou z hlavních oblastí výskytu slovinských medvědů.
Wild und Hund, 17/2007, Rš

Reintrodukce tetřívka v Maďarsku

Tetřívek vyhynul v Maďarsku před 100 lety, nejdéle se udržel v oblasti současného Národního parku Hortobágy. Správa tohoto NP se spolu se správou polesí Gúth (známého kapitálními daňky) a za pomoci Safari Clubu International snaží o jeho návrat do výše uvedené oblasti. Od známého německého chovatele tetřevovitých ptáků dr. H. Aschenbrennera (v minulosti dodal tetřevovité na Slovensko i do ČR) byly v r. 2005 dovezeny čtyři páry tetřívků. Čtyři ptáci však záhy uhynuli. Od té doby byli do Maďarska dovezeni další tetřívci a Maďaři doufají, že se brzy dočkají přirozeného přírůstku.
Nimród, 7/2007, PH

Německo: husy se stávají problémem

Odstřel hus velkých ve Šlesvicku-Holštýnsku rok od roku stoupá. Situace se stává dramatickou i u ostatní vodní zvěře, kterou se odstřelem nedaří úspěšně regulovat. Škody, které vysoký stav hus působí, si možná vynutí úpravu jejich doby lovu.
Wild und Hund, 14/2007, Rš


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku