Ze zahraničí 4/2008

Rakousko: univerzitní kurz pro myslivecké hospodáře

Cílem kurzu, pořádaného Ústavem pro biologii zvěře a myslivost vídeňské zemědělské univerzity, je prohloubit a doplnit znalosti a zkušenosti myslivců. Náplní kurzu jsou přednášky na témata myslivost, zákon o myslivosti a myslivecké systémy, biologie lovných druhů zvěře a jejich ekologie, životní prostředí a jeho antropogenní využívání, myslivecká kultura, sociální politika a kultura. Kurs byl zahájen v březnu t. r. a bude trvat dva roky ve všech zemích Rakouska. Ukončen bude titulem akademicky zkoušený myslivecký hospodář.
Wild und Hund, 1/2008, Rš


Řidiči podceňují nebezpečí srážky se zvěří

Málokterý řidič si uvědomuje, že kňour o hmotnosti 80 kg působí při střetu s autem jedoucím rychlostí 50 km v hodině hmotností 2 t, tedy takovou silou jako stojící nosorožec.
Deutsche Jagdzeitung, 1/2008, Rš

Německo: modré záblesky mají odstrašovat zvěř

Jak shodně potvrzují policie i myslivci z okresu Budyšín, bílé varovné světlo, na které si zvěř již přivykla, ji neodstrašuje. Proto se rozhodli zavést poloválcové reflektory s modrým světlem. Pokud se nová varovná světla osvědčí, budou zavedena i v ostatních okresech Saska.
Deutsche Jägerzeitung 1/08, Rš

Portugalsko: sledování odstřelu kachen

Významnou zvěří v Portugalsku je kachna divoká. Před 15 lety se začalo se sledováním vlivu odstřelu na její stavy. Původně začínala doba jejího lovu ještě než skončilo pelichání, dnes se začíná s odstřelem o dva týdny později. Každoročně se porovnává výše odstřelu s počtem vylíhlých kachen a odstřelem v minulém roce. Tak se zabrání příliš silným zásahům do stavu kachen.
Der Anblick, 4/2008, Rš

Řecko: orebice horská krmivem pro dravce

Na Krétě žije přísně chráněný orel jestřábí, kterému se občas nedostává potrava. Proto tamní myslivci na podnět Přírodovědného muzea a ve spolupráci s ornitology přistoupili k neobvyklému opatření: vypustili 6000 orebic horských jako potravu pro orla. Všechny orebice byly opatřeny kroužky a myslivci se stali nejdůležitějšími informátory nalezených kroužků a příčin ztrát. Náklady na projekt hradí EU. Projekt má i další význam: myslivci a ornitologové zasedli za společný stůl a překonali vzájemnou předpojatost.
Der Anblick, 2/2008, Rš

Maďarsko: nejsilnější lovecké trofeje z uplynulé sezóny

Nejsilnější jelení trofej dosáhla 261,21 b. CIC (14,53 kg), ale 3. v pořadí měla hmotnost až 15,55 kg. Nejsilnější daňčí trofej dosáhla 212,26 b. CIC (5,10 kg), hmotnost v pořadí 2. trofeje byla 6,04 kg. Nejsilnější trofeje dalších druhů zvěře: srnec 202,45 b. CIC (813 g), muflon 224,40 b. CIC (délka toulců 99,75 cm) a kňour: 141,75 b. CIC (délka páráků 22,65 cm; páráky 2. trofeje měly délku 25,20 cm). Trofeje zatím nebyly ohodnocené mezinárodní komisí CIC, ohodnotila je maďarská národní komise v Budapešti.
Nimród, 2/2008, PH

Vysoké ceny obilovin = za škody způsobené zvěří se zaplatí více   
 

Vzhledem ke stoupajícím cenám obilovin budou narůstat i škody zvěří. V loňském roce narostly v Německu ceny obilovin o 40 %. Příznivá hospodářská situace zvyšuje také příjmy zemědělců, které jsou oproti předešlé sezóně zhruba o 14 % vyšší. Experti se shodují v tom, že ceny obilovin zůstanou v r. 2008 na stejné výši. Předpokládá se také, že vzhledem k vyšším cenám obilovin budou muset myslivci sáhnout hlouběji do kapsy – ceny se totiž promítnou do požadavků zemědělců na náhrady škod způsobených zvěří.
Wild und Hund, 1/2008, PZ

USA: Premiér Topolánek daroval americkému prezidentovi loveckou kulovnici

V průběhu oficiální návštěvy USA na konci února t. r. daroval český premiér Mirek Topolánek americkému prezidentovi Georgi Bushovi loveckou kulovnici CZ 550 ráže .308 Win. Na zbrani zdobené loveckými motivy, kterou na zakázku vyrobila Česká zbrojovka Uherský Brod, je osobní věnování a iniciály amerického prezidenta. Podle slov Mirka Topolánka se kulovnice Georgi Bushovi, který je vášnivým lovcem, velmi líbila. Americký prezident věnoval našemu premiérovi vak na golfové hole a knihu o golfových hřištích v Americe.
www.novinky.cz, 27. 2. 2008, red.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku