Krušné hory a jelení zvěř

Ing. Miroslav Sloup

V letech 2005–2007 byl na vybraném území v Krušných horách sledován vliv zvěře na lesní ekosystém. Studii, která vyvolala polemiku mezi myslivci a lesníky a z níž vychází tento článek, zpracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na základě zadání Ministerstva zemědělství ČR.

Svět myslivosti na Facebooku