Myslivost u Lesního závodu Židlochovice (II.) - Bažantnice a bažantnictví

Ing. Jiří Špunar

Myslivost u Lesního závodu Židlochovice (Lesy České republiky, s. p.) představují nejen volné a oborní chovy spárkaté zvěře, o nichž jsme psali ve Světě myslivosti č. 5 a 6/2008, ale také bažantnice. Díky lovu bažantů v historických bažantnicích si Židlochovice vydobyly věhlas a uznání na celém světě. Tradice chovu bažantí zvěře přetrvala dodnes.

Svět myslivosti na Facebooku