Národní lesnický program II - Budeme mít do dvou let novou „plánovací“ vyhlášku?

Redakce

Národní lesnický program II (NLP II), jemuž jsme věnovali pozornost již v loňském roce (Svět myslivosti č. 7/2007), je strategický dokument, který by měl vymezovat směřování české lesnické politiky. Materiál v letošním roce prošel mezirezortním připomínkovým řízením, přičemž ing. Martin Žižka, Ph.D., ředitel Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství (MZe), konstatoval, že se podařilo najít kompromisní řešení i ve velmi diskutované otázce dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a spárkatou zvěří.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku