Několik postřehů ze zasedání Sboru zástupců OMS ČMMJ

Na zasedání Sboru zástupců OMS ČMMJ, konaném 14. června t. r, v Praze, bylo kromě jiného schváleno zásadní rozhodnutí:
-    základní členský příspěvek se od 1. 1. 2010 zvyšuje na 800 Kč,
-    likvidace podniku Interlov se ke konci r. 2008 zastavuje, v jeho majetku se ponechá nemovitost v Praze 10 a bude se hledat předmět dalšího podnikání,
-    dosavadní výnosy z prodeje majetku podniku Interlov budou přesunuty do základního kapitálu pojišťovny Halali.   


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku