XI. sněm lesníků proběhl na téma „Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře v ČR“

Ing. Milan Slavinger

Dne 20. června t. r. uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství (MZe) v Hradci Králové již tradiční Sněm lesníků, letos na téma „Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře v ČR“. Přínosem setkání bylo, že slovo dostali nejen myslivci a lesníci, ale též zástupci vlastníků pozemků, Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Hnutí DUHA. Na setkání zaznělo celkem 12 referátů, které jsou obsaženy ve sborníku, a též příspěvek ing. Tomáše Staňka, CSc., (MŽP) a firmy IFER. Závěr setkání byl vyhrazen diskusi. V této stručné informaci není ani možné, ani účelné podrobně se zabývat přednesenými referáty. Pokusím se popsat pouze hlavní myšlenky z vybraných referátů.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku