MZe a regulace početních stavů spárkaté

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Vzhledem k přetrvávajícím škodám na lesních porostech a polních plodinách přichází Ministerstvo zemědělství (MZe) s opakovanou výzvou k redukci stavů některých druhů velké zvěře. MZe považuje tento problém za vážný, a proto vydalo „Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR“ na dobu tří let, a obrací se na všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků s výzvou k uplatnění možností daných zákonem o myslivosti.

Svět myslivosti na Facebooku