Seminář „Zajíc a jeho místo v krajině“

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ve dnech 12.–13. září t. r. se v Roudnici nad Labem a jejím okolí uskutečnil další z řady „mysliveckých“ seminářů pořádaných Českou lesnickou společností (ČLS). Letošní seminář byl věnován zaječí zvěři, přičemž místo pro jeho konání nebylo vybráno náhodně. V rovinaté zemědělské krajině kolem posvátné hory Říp se již několik let daří koordinovat péči o zaječí zvěř a zlepšovat její životní prostředí, což s sebou nese kýžené zvyšování početnosti nejen zajíců, ale i dalších druhů drobné zvěře.

Svět myslivosti na Facebooku