Stupně srnčích parůžků

Pavel Scherer
          
Srnčí parůžky jsou co do tvaru a členitosti velmi variabilní. Základní stupně parůžků podle počtu výsad jsou však všeobecně známé. Nepochybně zajímavé je sledovat vývoj parůžků konkrétního srnce v průběhu jeho života. Za pozornost stojí kromě jiného meziroční střídání parožních stupňů. V tomto článku čtenáře seznámím s výsledky několikaletého pozorování srnců, které chovám a dlouhodobě se zabývám studiem jejich parůžků.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku