Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/01

LESNICKÁ VÝROČÍ - BŘEZEN 2001

Phdr. Jiří Uhlíř, emeritní profesor SLŠ Trutnov a řádný člen Obce spisovatelů

· 1. března 1846 - se narodil ve Vráži u Písku v rodině lesmistra Josef Bohdanecký, lesmistr, proslulý jihočeský lesní hospodář a původce české metody lesních probírek, zvané též orlické nebo Bohdaneckého. Zemřel 11. 9. 1920 ve Starém Sedle u Orlíka (viz LP 2000, s. 386).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.