Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/02

VÝKLAD POJMU “TĚŽBA”

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. - Ministerstvo životního prostředí ČR

V poslední době přibývá případů, kdy se nejen orgány státní správy lesů, ale i orgány činné v trestním řízení musí zabývat nepovolenými těžbami dřeva, a to zejména v lesích drobných vlastníků. V této souvislosti se přednedávnem obrátil na Ministerstvo životního prostředí jako na orgán vrchního státního dozoru v lesích (§ 50 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/, ve znění pozdějších předpisů) Kriminální úřad Policejního prezídia České republiky se žádostí o vysvětlení, resp. o výklad pojmu “těžba”.

NĚKTERÉ SOUVISLOSTI VÝVOJE CEN SUROVÉHO DŘÍVÍ

Doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc.

Zájem o ceny dříví mezi vlastníky lesa i lesnickou veřejností v poslední době stoupá. Není divu. Od úrovně zhodnocení dřevní produkce závisí v rozhodující míře dosahované hospodářské výsledky a v podstatě i možnosti investovat do lesní výroby, do reprodukce a rozvoje všech všeobecně prospěšných funkcí lesa.

LESNICKÁ VÝROČÍ - LEDEN 2002

PhDr. Jiří Uhlíř, řádný člen Obce spisovatelů a emeritní profesor SLŠ Trutnov

- 2. 1. 1902 - se narodil v Těšíně u Jičína Alois Blažek, Ing., lesnický taxátor, asistent LF VŠLI při ČVUT v Praze, kde vyučoval hospodářskou úpravu lesů a encyklopedii lesnictví. Po maturitě absolvoval Vysokou školu lesního inženýrství při ČVUT v Praze a vstoupil do taxační kanceláře, aby se záhy vrátil na LF, kde zaujal místo asistenta u prof. dr. Ing. Ševčíka, a zde setrval až do uzavření vysokých škol v listopadu 1939. Po válce působil jako vysokoškolský pedagog v kursech v Mladé Boleslavi, na Křivoklátě a v Kostelci n. Č. lesy. Zemřel 27. 1. 1955 v Praze (viz LP 1972, s. 92).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.