Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/11

Transparency V lesích - Chceme zabránit tomu, aby někdo vyhrál všechno

Rozhovor s Davidem Ondráčkou, ředitelem Transparency International

Transparency International v letošním roce uzavřela s ministerstvem zemědělství smlouvu o poradenství zaměřenou na veřejnou zakázku na lesnické činnosti od roku 2012. Poradenství má být zaměřeno na dosažení větší míry transparentnosti při hospodaření s veřejnými prostředky, zefektivnění kontrolních mechanismů a dosažení větší otevřenosti vůči veřejnosti.

Na počátku spolupráce Transparency International (TIC) uvedla, že v předložených dokumentech k veřejné zakázce neshledala nic, co by nepřiměřeně omezovalo konkurenční soutěž a působilo diskriminačně. Na konci června TIC zveřejnila analýzu, v níž upozorňuje na některá rizika ztrát v lesním hospodářství. Kromě popisu současného stavu jsou v dokumentu zmíněna rizika kartelizace, spekulativních nabídek či absence indexu ČSÚ.

Na podrobnější informace a názory jsme se zeptali ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky.

Stát majetky vykoupil, ale doposud nezaplatil

Rozhovor s Karlem Štíchou, ekonomem Arcibiskupství pražského

Restituce církevních majetků – lesů, zemědělské půdy a nemovitostí jsou tématem politických diskusí již od devadesátých let. V současnosti ovšem nabývá tento krok v rámci jednání politické reprezentace a církevních představitelů velmi konkrétní podobu. Podle posledního návrhu by mělo být církvím vráceno 150 tisíc hektarů lesů, 42 tisíc hektarů zemědělské půdy a finanční náhrada 59 miliard korun.

Na podrobnosti připravované restituce církevních majetků, obzvláště ve vztahu k lesním porostům, jsme se zeptali vedoucího správy majetku a ekonoma pražského arcibiskupství Karla Štíchy.

Srpen 2011 - Úvodník

Vážení čtenáři,

možná se po naší více než roční „editorialové“ odmlce ptáte, jak se daří Lesnické práci. Naši energii jsme naplno věnovali rozvoji a zajištění obsahu časopisu, přípravě nového Silvaria a dalším redakčním činnostem.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.