Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 5 (2009)

Úvodník 5/2009

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
o některých věcech víme, že nejsou optimální a že bychom mohli či spíše měli ve svém zájmu usilovat o jejich zlepšení. Současně si však uvědomujeme, že uvedeme-li věci do pohybu s cílem změnit současný stav, nečeká nás snadná cesta a výsledek našeho snažení může být přinejmenším nejistý. Obáváme se toho, že ve finále bychom mohli zjistit, že výsledná změna je spíše k horšímu. A tak přešlapujeme na místě, přemýšlíme a diskutujeme. Pro jistotu však potichu, abychom neupoutali pozornost těch, kteří by také chtěli změnu, ale opačným směrem, a naše počínání by je mohlo probudit k aktivitě. Občas zanadáváme na současný stav, občas si oddechneme, že by mohlo být ještě hůře. O čem je řeč? O našem zákonu o myslivosti.
 

Ke shromáždění myslivců ČR

Pavel Kříž

V sobotu 14. března t. r. se Velké Meziříčí stalo dočasně srdcem i mozkem české myslivosti. Na pracovní shromáždění se tam sjelo přes 100 zástupců mysliveckých organizací, mysliveckých kolektivů, orgánů státní správy, zemědělských, vlastnických i ochranářských organizací a dalších státních institucí, ale i jednotlivců z celé republiky. Jednání svolala Unie mysliveckých organizací ČR (dále UMO ČR), která sdružuje čtyři domácí myslivecké organizace – Asociaci profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Řád sv. Huberta a Safari club international-Bohemia.

Nejdříve koncepce myslivosti, poté nový zákon

Ing. David Vaca, Ph.D.

Původně jsme měli domluven rozhovor s náměstkem ministra zemědělství pro lesní hospodářství Ing. Jiřím Novákem o aktuálních problémech české myslivosti a problematice zákona o myslivosti. Vzhledem k personálním změnám, které proběhly na vedoucích pozicích odboru rybářství, myslivosti a včelařství v průběhu února a března, se však objevila další témata, a tak se v polovině dubna uskutečnil rovnou „trojrozhovor“ – kromě Ing. Nováka se ho zúčastnili vrchní ředitel sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Ing. Martin Žižka, Ph.D., a nový ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství MZe, Dr. Ing. Libor Řehák.

Lesy České republiky, s. p., pronajmou část režijních honiteb

Ing. David Vaca, Ph.D.

Generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Svatopluk Sýkora oznámil koncem března t. r., že podnik čeká proces restrukturalizace, jehož součástí bude kromě jiného omezení počtu režijních honiteb. Z celkového počtu více než 1100 vlastních honiteb jich LČR obhospodařují ve své režii celkem 150, z nichž bude část uvolněna do pronájmu. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Miloše Vedrala, vedoucího odboru speciálních projektů generálního ředitelství LČR.

Rarita roku 2009 – potřetí soutěžíme o nejzajímavější srnčí trofej

Redakce

Rok se sešel s rokem a pro všechny čtenáře Světa myslivosti, milovníky srnčí zvěře a obdivovatele srnčích trofejí jsme opět připravili soutěž Rarita roku. Pozor, uzávěrka pro zasílání fotografií abnormálních trofejí do I. soutěžního kola je již 7. května 2009! K fotografii nezapomeňte připojit jméno a příjmení lovce, název honitby, v níž byl srnec uloven, datum ulovení a věk uloveného srnce.


Hygiena zvěřiny versus myslivecké tradice

Ing. David Vaca, Ph.D.

Představte si obvyklou situaci, když ulovíte např. divočáka na naháňce a chystáte se ho vyvrhnout. Kolem vás se utvoří „kolečko“ kamarádů, kteří vás budou sledovat a vše patřičně komentovat: „Dávej pozor na žluč! Dělej to pořadně! Jak sis mohl vyhrnout rukávy? Vždyť to je proti tradicím!“ Podle tradic by si myslivec opravdu neměl vyhrnovat rukávy a zvěř vyvrhovat tak, jak ji ulovil. Z hygienického hlediska však tento postup není optimální. Nabízí se otázka, zda některé z tradic již nejsou s ohledem na požadavky současné doby přežité a nemělo by se do nich ustoupit. Na toto téma jsme před nastávající loveckou sezónou hovořili s MVDr. Pavlem Forejtkem, CSc., ze Středoevropského institutu ekologie zvěře Wien – Brno – Nitra.


Anketa: Jaké budou ceny zvěřiny v letošním roce?

Redakce

Nová lovecká sezóna klepe na dveře a většinu uživatelů honiteb určitě zajímá, jaké budou v letošním roce ceny zvěřiny. Tuto otázku jsme položili zástupcům firem, které se zabývají výkupem zvěřiny z našich honiteb. Připojili jsme ještě dva dotazy týkající se nových faktorů, které by mohly mít vliv na trh se zvěřinou. Stejné otázky jsme zaslali i prezidentu Asociace farmových chovů jelenovitých ČR Ing. Václavu Pařízkovi.

1. Jaké výkupní ceny předpovídáte u jednotlivých druhů zvěřiny v r. 2009?
2. Ovlivňuje globální ekonomická krize mezinárodní a tuzemský obchod se zvěřinou? Zaznamenal jste nějaké dopady?
3. Jaký vliv na obchod se zvěřinou a dynamiku cen u nás bude mít legislativa související s hygienou zvěřiny, která umožňuje uživatelům honiteb přímý prodej určitého množství zvěřiny konečným spotřebitelům?


Jsou používané dílčí metody odhadu věku ulovené srnčí zvěře spolehlivé?

Pavel Scherer

Začátek doby lovu srnců se přiblížil, takže jistě není na škodu připomenout si některé dílčí metody používané v praxi k odhadu věku ulovené srnčí zvěře a posoudit jejich spolehlivost. Za dílčí či doplňkové je označujeme kvůli tomu, že hlavní metodou používanou v myslivecké praxi je určování věku podle úbrusu chrupu dolní čelisti.

IWA 2009 & OutdoorClassics

Ing. Jiří Fencl a Ing. Václav Malimánek
 
Bez ohledu na ekonomickou krizi veletrh IWA dokázal, že roste a zraje do krásy. Letošní již 36. ročník výstavy, pořádaný v Norimberku ve dnech 13.–16. března, přivítal rekordních 1132 vystavovatelů z 53 států celého světa a 32 000 návštěvníků. Rozmnožil se i počet výstavních pavilonů – sportovní zbraně, střelivo, lovecká optika, oblečení a nejrůznější potřeby a doplňky pro pobyt v přírodě zabraly letos sedm hal. Novinek v oblasti loveckých zbraní a střeliva bylo mnoho, některé z nich si stručně představíme.

Zařazení parkurových střelců do výkonnostních kategorií pro rok 2009

Petr Zvolánek

Mezi příznivci sportovní brokové střelby je všeobecně známo, že střelci parkurových disciplín – loveckého parkúru (LP) a compak sportingu (CS) – jsou na základě výsledků z předchozího roku zařazováni v roce následujícím do výkonnostních kategorií A, B a C. Děje se tak proto, aby mohli porovnat svoji aktuální výkonnost se sobě rovnými soupeři.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku