Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 9 (2010)

7. mezinárodní kongres o biologii jelenovitých

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. a Mgr. Miroslava Barančeková, Ph.D.

Ve dnech 1.–6. srpna t. r. se uskutečnil 7. mezinárodní kongres věnovaný biologii jelenovitých. Kongres se koná obvykle každé čtyři roky a po Novém Zélandu (1983), USA (1990), Velké Británii (1994), Maďarsku (1998), Kanadě (2002) a ČR (2006) převzalo tentokrát štafetu Chile. Jihoamerický kontinent hostil kongres poprvé, čemuž odpovídalo i složení registrovaných účastníků konference, z nichž přibližně 63 % pocházelo z Jižní Ameriky, a to zejména z Chile, Argentiny a Brazílie.

Myslivecká statistika 2009/2010

Redakce

Dne 6. srpna t. r. zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) na svých internetových stránkách mysliveckou statistiku za období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010. Kromě černé zvěře, u níž došlo k meziročnímu poklesu úlovku o 12 %, byly u všech ostatních druhů spárkaté zvěře potvrzeny vysoké úlovky z mysliveckého roku 2008/2009. Drobná zvěř dopadla v tomto ohledu hůře.

Asociace soukromých zemědělců ČR chce být aktivnější na poli myslivosti

Redakce

Po řadě jednání nedávno vznikla společná platforma subjektů zainteresovaných v myslivosti (Svět myslivosti č. 6/2010), která dnes existuje pod zkráceným názvem Myslivecká unie ČR (MU ČR). Jejím členem je také Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). Podle členů Komoditní rady pro lesy a myslivost ASZ ČR získala ASZ ČR v řadách partnerských mysliveckých organizací MU ČR odborníky, kteří mohou pomoci řešit historické problémy zemědělců s myslivostí.

Zimní úhyny – nenapravitelná a draze zaplacená chyba našeho hospodaření

Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

Naše volně žijící zvěř odedávna čelí nepříznivým zimním podmínkám, které spolu s šelmami a infekčními chorobami regulují její početnost. Právě zima by se měla starat o to, aby stavy zvěře nepřekročily úživnou kapacitu prostředí a zároveň aby bylo odstraněno vše slabé a málo vitální.

Úvodník 9/2010

Ing. Ctirad Rakušan

Vážení čtenáři,

se zářím klepe neodvratně na dveře podzim. Podstatná část doby lovu srnců je již za námi, ale stále ještě máme měsíc na splnění plánu jejich lovu. Významnější však je, že začíná doba lovu srn a srnčat, jejichž odstřel je z hlediska zodpovědného mysliveckého hospodaření ještě důležitější, pohříchu však mnohem méně populární. Zcela specifický je lov srnčat.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku