Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 2 (2011)

Druhý prokázaný výskyt šakala obecného v ČR

Ing. Martin Ernst, Ph.D., Ing. Jarmila Matoušková, MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Bc. Jan Hrbek

Dne 26. prosince 2010 byl mezi katastry obcí Klobouky u Brna a Morkůvky (okr. Břeclav) nalezen uhynulý samec šakala obecného (Canis aureus). Jde o druhý nález této šelmy na území ČR. Informace o prvním nálezu byly zveřejněny ve Světě myslivosti č. 4/2008.

Kdy dochází k chrutí černé?

Ing. Ctirad Rakušan

Ve všech zevrubnějších dílech o černé zvěři se uvádí, že její chrutí trvá značně dlouho, že začíná v listopadu a končí v lednu. Myslivci se však stále častěji setkávají v honitbě s mladými vodícími bachyňkami. Pruhovaná selata je možné zastihnout téměř po celý rok. Proto je nutné zpochybnit tvrzení, že černá zvěř má pevně stanovenou dobu chrutí.

Výskyt původce hepatitidy E u domácích zvířat a zvěře

Mgr. Petra Vašíčková, Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc., Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Hepatitidou označujeme zánět jater. U člověka ho může vyvolat celá řada různých činitelů, mezi nimiž se na přední místo řadí viry, ale způsobit ho mohou i vybrané druhy bakterií, toxické látky včetně některých léčiv nebo alkoholu a některé krevní a imunitní choroby. Hepatitida začíná akutním poškozením jaterních buněk. Pokud se v této fázi onemocnění neléčí, může přejít u některých typů hepatitid do chronických stadií a u části pacientů se mohou objevit závažné stavy, jako jsou cirhóza či karcinom jater. Hepatické poškození jater v jakémkoli stupni je pro pacienta nebezpečné zároveň i tím, že jej činí citlivějším k mnoha dalším onemocněním, komplikuje jejich průběh i samotnou léčbu.

Novinky ze Státní veterinární správy ČR: Loni skončila orální vakcinace lišek proti vzteklině, pracuje se na zlepšení podmínek vyšetřování černé zvěře na trichinelózu

Ing. David Vaca, Ph.D

V loňském roce byla po 20 letech ukončena orální vakcinace lišek proti vzteklině. Nejen to, ale i otázky související s vyšetřováním černé zvěře na trichinelózu či léčením volně žijící zvěře byly důvodem k tomu, abychom požádali o rozhovor MVDr. Milana Malenu, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR (SVS ČR).

Vyhodnocení využití pachových ohradníků k ochraně kritických úseků komunikací Ústeckého kraje před volně žijící zvěří v roce 2010

Ing. Karel Hrouzek, Ing. Jan Scháno, Kamil Plíšek a Mgr. Marek Hartych

Policie ČR zaznamenává ročně kolem 200 tisíc dopravních nehod, na nichž se asi pěti procenty podílejí srážky s volně žijícími živočichy. Tyto statistické ukazatele vypovídají o tom, že v řadě honiteb, které jsou protnuty komunikacemi, vznikají výrazné ztráty na zvěři a na ostatních volně žijících živočiších, o ohrožení motoristů nemluvě. Přitom co se týče sražené zvěře, je evidována pouze ta, která zůstala ležet na vozovce nebo v jejím nejbližším okolí.

Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (I.): Vodní pernatá zvěř – vrubozobí ptáci

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

Pojem zvěř je vymezen zákonem a jeho výčet zahrnuje jak druhy lovné, tak hájené. Obecně jsou to druhy ptáků a savců, které jsou myslivecky obhospodařované. V novém seriálu o početnosti pernaté zvěře je zahrnut širší výběr druhů, než je stanoveno naší mysliveckou legislativou, tedy i některé druhy vzácné, chráněné nebo výjimečně se vyskytující, a to především proto, že je lze snadno zaměnit s druhy lovnými. Takové druhy se pak mohou snadno objevit např. na výřadu po lovu kachen.

Úvodník 2/2011

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

letošní mimořádná zima bude mít bezpochyby vliv na naši zvěř. Sníh napadl již koncem listopadu a v nadprůměrném množství se udržel na téměř celém území republiky až do začátku ledna. Následná obleva zvěři sice ulevila, ale vzhledem k tomu, že jsme teprve v půli zimního období, to nejhorší ji ještě čeká.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku