Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 03/05

Návrat bobra na Břeclavsko

 

{mosimage}

00HON

Návrat bobra na Břeclavsko

Jiří Netík

Bobr evropský je největším hlodavcem žijícím v ČR. Přestože na téměř sto let z naší přírody zcela vymizel, dokázal se vrátit a úspěšně osídlil příhodné lokality v některých oblastech státu. Jedním z míst, kde se bobři usadili, jsou lužní lesy na Břeclavsku.

Vítej doma, bobře! Ale co s tebou?

 

{mosimage}

00ANK

Vítej doma, bobře! Ale co s tebou?

Redakce

V posledních letech se v tisku objevují zprávy o výskytu a šíření bobrů v různých regionech ČR, především na Moravě. Návrat našeho největšího hlodavce do volné přírody je bez diskuse jednoznačně dobrou zprávou, pozitiva tohoto faktu není třeba rozebírat. Současně však není radno přehlížet ani skutečnost, že zvyšující se početnost bobrů s sebou nese tlak na jejich životní prostředí a škody v lesním hospodářství, zemědělství a rybářství. Nutno uvést, že za škody působené bobry zodpovídá stát a na základě zákona č. 115/2000 Sb. je musí hradit. Faktem však zůstává, že bobři u nás dnes nemají přirozeného nepřítele a je jen otázkou času, kdy bude společnost muset podniknout určitá opatření vedoucí ke snížení jejich početních stavů. Zatím však není rozhodnuto, jak se situace bude řešit. Jakou roli by v této problematice měli sehrát myslivci? Bobra, byť se neloví, přece zákon o myslivosti řadí mezi zvěř

Několik poznámek ke sportovní brokové střelbě

 

{mosimage}

00DISK

Několik poznámek ke sportovní brokové střelbě

JUDr. Jindřich Kubík

Jsem pravidelným čtenářem Světa myslivosti a zaujal mne článek Josefa Bučoka "Sportovní broková střelba" (Svět myslivosti č. 1/2005).
Je správné, že se v tomto časopise začíná psát také o sportovních střelcích z řad myslivců, o používaných zbraních a střeleckých akcích. Měsíčník se tak stane atraktivnějším a bude o něj větší zájem. Když už se ale do časopisu něco napíše, měly by se zveřejněné informace zakládat na objektivitě, aby neklamaly část čtenářské veřejnosti.

Sportovní broková střelba pro každého

 

{mosimage}

00STR

Sportovní broková střelba pro každého

Karel Pučálka

Kromě tradičních střeleckých disciplín, jako je skeet či trap, mezi našimi myslivci v posledních letech zpopulárněly tzv. neolympijské disciplíny - univerzální trap, lovecký parkúr a compak parkúr. Než si v následujících číslech časopisu představíme jednotlivé disciplíny podrobněji, podívejme se stručně na historii a na organizace sdružující střelce, již si tento druh sportovní střelby oblíbili a věnují se mu.

OMS ČMMJ Třebíč (www.omstrebic.info)

 

{mosimage}

00INT

OMS ČMMJ Třebíč (www.omstrebic.info)

Redakce

K zajímavým stránkám domácího "mysliveckého" internetu lze zařadit prezentaci Okresního mysliveckého spolku ČMMJ v Třebíči. Jde o stránky na první pohled velmi jednoduché, v základní úpravě bez zvláštního grafického zpracování. Úvodní strana nijak zvlášť neupoutá - název stránek je vložen do zeleného rámu, v levé části obrazovky najdeme přehledné menu, okno s tabulkou aktuálních termínů různých akcí je na podkladu imitujícím texturu dřeva.

Wildpark Altenfelden

 

{mosimage}

00VYLE

Wildpark Altenfelden

Jiří Kött

Pokud si budete chtít udělat pěkný a hlavně zajímavý výlet, mohu doporučit výpravu nejen za jeleny na rakouskou stranu Šumavy. Přibližně 30 km od hraničního přechodu Vyšší Brod směrem na Rohrbach a Linec leží městečko Altenfelden a poblíž něho zajímavý zoopark.

Obora Kralice

 

{mosimage}

00OBOR

Obora Kralice

Ing. Ondřej Kozub

V r. 1578 poskytl vlivný moravský pán Jan ze Žerotína svou tvrz v obci Kralice ležící východně od Náměšti nad Oslavou jako útulek pro tiskárnu jednoty bratrské. Tiskárnu v tichosti převezl do Kralic její správce Zachariáš Solín. O rok později v ní bratři začali tisknout český překlad bible, který vyšel postupně v šesti svazcích (poslední v r. 1594) a později byl znám jako Kralická bible. A právě mezi Náměští nad Oslavou a obcí Kralice leží obora, v níž se již po staletí chová daňčí zvěř.

Myslivecká výročí – březen

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí – březen

Nejvýznamnější mysliveckou knihou mezi oběma světovými válkami byla u nás Československá myslivost, vydaná v r. 1930. Co do rozsahu šlo o nejrozsáhlejší knihu od vydání Černého Myslivosti (1881). Její autor Antonín Březina se narodil před 110 lety 4. března 1895 ve Velké Chýšce u Pelhřimova jako syn hospodářského správce, později učitele. Po povinné jednoroční lesnické praxi navštěvoval Březina v letech 1910 až 1914 Lesnické školy v Písku, po jejichž absolvování nastoupil jako lesní adjunkt na velkostatku Křivoklát. Tam ho významně ovlivnil tehdejší ředitel prof. ing. Alois Nechleba (1859-1944).

Z našich honiteb

 

{mosimage}

00HON

Z našich honiteb

Přehlídka trofejí okresu Teplice
Rok se sešel s rokem a restaurace Koruna v Hrobu u Teplic opět uvítala myslivce z Teplicka na tradiční přehlídce trofejí získaných v uplynulé lovecké sezóně. Letošní přehlídka se konala dříve než obvykle - ve dnech 5. - 6. února.

Ze zahraničí

 

{mosimage}

00ZAHR

Ze zahraničí

Ohrožení Dunajské delty
Dunajská delta, světové přírodní dědictví spravované UNESCO, území, o něž se dělí Rumunsko s Ukrajinou, je na části náležející Ukrajině ohrožena stavbou plavebních kanálů. Stavba také ohrožuje pobřežní pás tohoto obrovského přirozeného území, důležitého útočiště tažných ptáků v západní části Černého moře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku