K problematice odstřelu živočichů, kteří nejsou zvěří

Ing. Zuzana Wudyová

V časopise Myslivost č. 2/2008 vyšel příspěvek Ing. Luďka Králíčka nazvaný „Jak řešit regulaci nepůvodních živočichů v honitbách?“ Článek se týkal § 42 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se možnosti odstřelu živočichů, kteří nejsou zvěří. Autor zmiňuje rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Semily, jímž tento orgán vydal v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s odstřelem živočichů, kteří nejsou zvěří (mýval severní, psík mývalovitý, norek americký, nutrie říční a toulavé kočky). Rozhodnutí se vztahuje na honební pozemky na tomto území. Zmíněné ustanovení zákona o myslivosti se nám tak může na první pohled zdát jako jednoduché a vítané řešení problematiky odstřelu živočichů, kteří nejsou zvěří. Pomocí něho by se mohly regulovat např. stavy zavlečených druhů živočichů, kteří nejsou v naší přírodě žádoucí. Tak tomu však bohužel není, je to právě naopak …

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku