Potrava srnčí zvěře na Šumavě

Mgr. Miroslava Barančeková, Ph.D., Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. a Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.

V několika loňských číslech Světa myslivosti (3, 4 a 5/2008) měli čtenáři možnost seznámit se s výsledky výzkumu volně žijících kopytníků na Šumavě. Uveřejněné příspěvky obsahovaly především poznatky získané pomocí GPS telemetrie jelena lesního a jeden z příspěvků byl zaměřen na složení potravy jelení zvěře, což se sleduje v rámci telemetrického projektu. Společně s jelenem lesním je telemetricky sledován také srnec obecný (Svět myslivosti č. 1/2009) a pozornost je věnována i složení jeho potravy v průběhu roku. Protože je srnčí zvěř řazena k potravním specialistům a její potravu tvoří z velké části dřeviny, je zájem o ni úzce spjat také s řešením problematiky poškozování lesních porostů a jejich obnovy.


Svět myslivosti na Facebooku