Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 4 (2012)

Mistrovství světa preparátorů podruhé v Salcburku

Ing. David Vaca, Ph.D.

V r. 2008 se Mistrovství světa preparátorů (The World Taxidermy Championship) poprvé v historii konalo v Evropě, a to jako součást doprovodného programu salcburského veletrhu Die Hohe Jagd & Fischerei (Svět myslivosti č. 4/2008). Přehlídka prací nejlepších světových preparátorů sklidila v metropoli pod Alpami velký úspěch, takže není divu, že organizátoři veletrhu projevili zájem akci v budoucnu zopakovat. Podařilo se jim to letos.

Die Hohe Jagd & Fischerei 2012, Salcburk, 23.–26. 2. 2012

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ve dnech 23.–26. února t. r. se na výstavišti v Salcburku konal další ročník populárního veletrhu pro myslivce a rybáře Die Hohe Jagd & Fischerei. Akce se opět těšila velké pozornosti, a to jak vystavovatelů (přijelo jich 466, což je nový rekord), tak návštěvníků (41 702 – rovněž nová rekordní hodnota). K úspěchu výstavy jistě přispěl vrcholný bod doprovodného programu, jímž bylo Mistrovství světa preparátorů zvěře, o kterém píšeme na následujících čtyřech stranách. Příjemnou akci pravidelně navštěvovanou i našimi myslivci si připomeneme fotoreportáží.

Norování – starý způsob lovu s moderními technickými pomůckami

Jan Konvička

Zásluhou poslední zcela netypické zimy proběhlo kaňkování lišek skrytě a výsledky lovu v tomto období nebyly příliš uspokojivé. Proto lze na jaře očekávat mnoho nor obsazených liščími rodinami, z čehož vyplývá hrozba zvýšeného predačního tlaku na drobnou zvěř. Jedním ze způsobů snižování stavu lišek je norování. Ve svém článku se pokusím shrnout zkušenosti a poznatky, které jsem získal během roků praxe s norníky.

Výcvik ohaře pro praxi (II.) – hledání

Mgr. Jaroslav Rataj

První díl seriálu o výcviku ohaře (Svět myslivosti č. 3/2012) přinesl návod ke zvládnutí základních cviků a poslušnostních disciplín (zvykání na místo, přivolání, vodění na řemeni, usednutí, ulehnutí a odložení). V návaznosti na ně můžeme přejít k velmi důležité disciplíně, kterou je hledání.

Lovy v Rusku a ruské zákony

Ing. Petr Ziegrosser

Každý rok zjara se desítky, možná i stovky našich lovců vydávají do Ruska na lovy tetřevovitých ptáků. Jen nemnoho lovců má však – alespoň základní – informace o ruské legislativě týkající se lovu zvěře, příp. loveckých zbraní. V orientaci jim snad pomůže několik následujících rad.

Pokus vrátit do Brd tetřeva hlušce bohužel nevyšel

Ing. Václav Pernegr

V druhé polovině 90. let minulého století byl ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy spravovaném Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice (VLS ČR), zahájen projekt reintrodukce tetřeva hlušce do Brd. Myslivecká veřejnost byla o probíhajícím projektu průběžně informována. Protože se v poslední době množí dotazy na výsledky, pokusím se projekt krátce představit a shrnout získané poznatky. Na úvod musím bohužel konstatovat, že k vytčenému cíli se nepodařilo dospět.

Rok v životě šumavské jelení zvěře – duben

Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.

Duben je na Šumavě obdobím, které charakterizují stále ještě často velké zásoby sněhu v hřebenových partiích, kde sněhová pokrývka mnohdy výrazně přesahuje i jeden metr. V nižších a středních polohách se ale již začíná ozývat jaro, stále častěji přicházejí slunné a teplé dny, sníh mizí a krajina se začíná pomalu opět zelenat. Jelení zvěř, která trávila zimu v přezimovacích obůrkách, je stále ještě uzavřena v těchto zařízeních. Pomalu však nastává čas, kdy ji uvnitř již nikdo „neudrží“ a obůrky bude třeba otevřít. V podmínkách Šumavy k tomu dochází většinou během druhé poloviny dubna nebo začátkem května – podle toho, jak rychle mizí sníh...

Vývoj populací spárkaté zvěře v ČR (IV.): Muflon, kamzík horský, koza bezoárová

Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., RNDr. Miloš Anděra, CSc.

Po zvěři srnčí, černé, jelení, sičí, daňčí, losí a jelenci běloocasém, o nichž pojednávaly články ve Světě myslivosti č. 1, 2 a 3/2012, věnujeme v závěrečné části našeho seriálu pozornost vývoji populací tří druhů zvěře řazené mezi turovité: muflonovi, kamzíkovi horskému a koze bezoárové.

O jelenci běloocasém…

Prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Ve Světě myslivosti č. 9/2011 mne zaujal článek o „nové světové trofeji“ jelence běloocasého z ČR. Nejsem sběratel a obdivovatel rekordních trofejí a nesleduji pečlivě změny v tabulkových přehledech těchto trofejí. Citovaný článek mne zaujal zmínkou o tom, že „Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) rozděluje při bodování jelence běloocasého na dva poddruhy – jelence běloocasého viržinského (Odocoileus virginianus virginianus) a jelence běloocasého severního (Odocoileus virginianus borealis).“

Seminář o chovu jelence běloocasého

Ing. Václav Pařízek

Dne 23. února t. r. se na zámku v Dobříši konal seminář věnovaný chovu jelence běloocasého. Na programu bylo šest přednášek a exkurze do zájmového chovu jelence. Akci zorganizoval Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld a jeho Lesní a rybniční správa Zbiroh (LRS Zbiroh).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku