Lovy v Rusku a ruské zákony

Ing. Petr Ziegrosser

Každý rok zjara se desítky, možná i stovky našich lovců vydávají do Ruska na lovy tetřevovitých ptáků. Jen nemnoho lovců má však – alespoň základní – informace o ruské legislativě týkající se lovu zvěře, příp. loveckých zbraní. V orientaci jim snad pomůže několik následujících rad.

Svět myslivosti na Facebooku