Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 11/01

EUROFOREST 2001

IX. ročník mezinárodní lesnické a myslivecké výstavy 19. - 21. září 2001 Prachatice

Jan Sádlík, Oto Lasák

Ve dnech 19. - 21. 9. 2001 proběhl v Areálu TJ Tatran v Prachaticích IX. ročník mezinárodní lesnické a myslivecké výstavy Euroforest 2001. Výstava se poprvé v historii konala výhradně v areálu stadiónu TJ Tatran. Na dvou krytých a několika venkovních plochách, o celkové výměře přibližně 10 000 m2, se představilo více než 100 tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Lesnická veřejnost se zde mohla seznámit s novinkami ve všech základních oborech lesního hospodářství. Součástí letošní výstavy byl i třetí kvalifikační závod mistrovství České republiky Dřevorubec 2002 a premiéry se dočkala i nová soutěž Prachatická sekera, kterou ve spolupráci s městem připravila firma Husqvarna. Pořadatelé výstavy připravili na každý výstavní den odborný doprovodný program.

ŠUMAVSKÝ POHÁR 2001

 

{mosimage}

00REP

ŠUMAVSKÝ POHÁR 2001

Jan Sádlík

Ve dnech 20. - 22.9. 2001 uspořádala Integrovaná střední škola lesnická Vimperk spolu s generálním sponzorem Stihl IX. ročník mezinárodní dřevorubecké soutěže “Šumavský pohár 2001”. Akci podpořilo také pěkné počasí, takže návštěvníci, kteří v hojném počtu navštívili divácky atraktivní soutěž, vytvořili soutěžícím důstojnou kulisu, kterou druhý den pomáhal rozproudit také herec a moderátor Pavel Nový.

VÝZKUM (NEJEN) POD ORLICKÝMI HORAMI

Ludvík Lesný

Nedílnou součástí programu konference u příležitosti půlstoletí pěstebního výzkumu v Opočně ve dnech 12. až 14. září 2001 byly exkurze. Po prohlídce Vý-zkumné stanice Opočno zamířila jedna skupina na týnišťský Lesní závod Hospodářství Sternberg.

ROTTNE SHOW ANEB “MODRÁ JE V LESE VIDĚT”

Jan Sádlík

Ve dnech 2. a 3. října uspořádala společnost Reparoservis lesní technika, a.s. za pomoci dalších partnerů u nás ojedinělou akci na podporu a rozvoj harvestorových technologií v České republice. V připravených porostech jsme mohli vidět při práci některé harvestory Rottne a vyvážecí soupravu Terri Mark II. Paralelně přitom probíhaly odborné semináře týkající se harvestorových technologií. Problematiku přenosu tlaků stroje na půdu přednesl například zástupce společnosti Olofsfors AB. Musíme také zmínit spolupráci prof. Ing. Radomíra Ulricha, CSc. z MZLU Brno při výběru a přípravě porostů, kde proběhly předváděcí akce. Iniciátorem této akce a pozorným hostitelem byl ředitel společnosti Reparoservis Miroslav Klásek, který má s harvestorovými technologiemi již desetiletou zkušenost.

SILVA REGINA 2002

Brno 7. až 11. dubna 2002

redakce

Přestože trojice agrárních veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX se uskuteční v areálu brněnského výstaviště až na jaře, přípravy na ně jsou již v plném proudu. Organizátoři upozorňují, že termín přihlášek k prezentaci na jarních veletrzích končí k 30. říjnu 2001. Přehlídka zemědělské a lesnické techniky v Brně se koná jednou za dva roky a je důležitým místem k navázání kontaktů s odborníky a obchodníky nejen ze zemí střední a východní Evropy.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM VLADIMÍRA CHALUPY

Doc. Ing. František Fér, CSc., LF ČZU Praha

Počátkem července oslavil své sedmdesátiny náš přední vědecký pracovník v oboru biologie lesních dřevin, prof. Ing. Vladimír Chalupa, DrSc., vedoucí katedry dendrologie a šlechtění lesních dřevin na lesnické fakultě ČZU v Praze.

AKTUÁLNÍ STAV NA TRHU SE DŘÍVÍM - LISTOPAD 2001

Ing. František Dejnožka

Situace na trhu se dřívím v měsíci listopadu bude stále složitá. Přes určité pozitivní náznaky na trhu s řezivem se příznivý vývoj trvale nepotvrzuje. Již tak těžce zkoušený pilařský průmysl bude čelit dalšímu nepříjemnému tlaku - stále silné a zpevňující koruně. Tato skutečnost znamená pro odvětví, směřující významný objem své produkce na export, další ztráty na zpeněžení.

Myslivecká výročí – Listopad

PhDr. Jiří Uhlíř, řádný člen Obce spisovatelů a emeritní profesor SLŠ Trutnov

- 2. 11. 1951 - zemřel ve Velkém Meziříčí Václav Škvařil, lesní rada, významný moravský lesník, organizátor, vynikající včelař. Pocházel z lesnické rodiny. Po studiích na lesnické škole v Hranicích byl správcem harrachovského velkostatku ve Velkém Meziříčí (1923-1945). Uplatnil se v mnoha organizacích. Byl místo-předsedou Spolku československého lesnictva, členem ústředního výboru ve Volném sdružení lesních správ, v Československé myslivecké jednotě.

VÁPNĚNÍ A HNOJENÍ LESNÍCH POROSTŮ V LETECH 2000 - 2001

Josef Balek1, Vít Šrámek2, Bohumír Lomský2
1- Ministerstvo zemědělství ČR, odbor tvorby lesa,
2- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - Strnady

Vápnění je prostředkem umožňujícím přímé ovlivnění chemických vlastností lesních půd a vyvážení či melioraci acidifikačních procesů působených industrializací, při kterých se dostalo do půd sudetských pohoří, kromě halogenů a těžkých kovů, více než 5 tun síry na každý hektar lesa. Z tohoto důvodu se v České republice hojně používalo v období vrcholu imisních škod v sedmdesátých a zejména osmdesátých letech.

ŽLOUTNUTÍ SMRKOVÝCH POROSTŮ V ČESKÉ REPUBLICE - NOVÉ PROJEVY STARÉ ZÁTĚŽE?

Vít Šrámek, Bohumír Lomský, Věra Fadrhonsová - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - Strnady

Žloutnutí smrkových porostů, o kterém se v posledních letech opět začíná hovořit, není novým problémem. Poprvé byly ve větším rozsahu tyto symptomy zřetelné na přelomu 70. a 80. let dvacátého století, kdy se začaly projevovat v Evropě v oblastech s přirozeně kyselými a chudými půdami vzniklými na žulách, ortorulách, pískovcích, tj. na matečných podložích, které jsou široce rozšířené v pohořích střední Evropy. V Německu toto poškození bylo patrné například v Černém lese, Harzu, v Bavorském lese a v oblasti Smrčin (Fichtelgebirge), ve Francii v Centrálním Masivu, Vogézách a Ardenách. V té době bylo popsáno jako takzvané “novodobé poškození lesů” - Neuartige Waldschäden.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.