Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 1 (2014)

Vašnosti, kde máte doklady k té zvěřině? (str. 60-63)

Redakce

Různé nepravosti související se získáváním zvěřiny a jejím uváděním na trh jsou jevem, který myslivost provázel v minulosti, patří k běžným úkazům v současnosti a lze předpokládat, že patrně jen tak nezmizí. Zatím to vypadá, že vymýtit pytláctví a prodej zvěřiny „na černo“ nepomohou ani sebelepší zákony. O prohřešcích odhalovaných před více než sto lety na pražských tržištích a způsobech řešení pravidelně referovaly Listy lovecké – ilustrovaný časopis věnovaný zájmům myslivosti, lovu a rybářství, a orgán Spolku pro ochranu honby a chov psů v Království českém (dále Spolek), Prvního rybářského klubu v Praze a Prvního českého rybářského spolku v Praze.

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí (str. 52)

Vladimír Hanzal

Dne 14. listopadu 2013 proběhlo v budově Ministerstva zemědělství (MZe) v Praze jednání Ústřední hodnotitelské komise trofejí (ÚHKT). Zúčastnila se ho přibližně polovina členů zbylých v komisi po rázné redukci jejího původního složení, kterou provedl dnes již odvolaný náměstek ministra zemědělství Ing. Radek Braum.

Setkání jelenářů z oblasti Děčínského Sněžníku (str. 49)

David Vaca

V sobotu 19. října 2013 odpoledne se na Kristin Hrádku, někdejším loveckém sídle rodu Thunů nedaleko Děčína, konalo setkání jelenářů z oblasti Děčínského Sněžníku. Hlavními body programu byla přednáška o historii a současnosti chovu jelení zvěře v této lesní oblasti podél hranic se Saskem a přehlídka trofejí z daného území.

Spárkatá zvěř v našich honitbách – zajímavosti z historie i současnosti (str. 46-48)

Jaroslav Červený a Miloš Anděra

Vedle původních, v současnosti hlavních druhů spárkaté zvěře, žili v dávné minulosti na našem území ve volnosti i kopytníci dnes již vyhynulí – pratur a patrně i zubr. V posledních letech jsou podnikány kroky k jejich návratu do naší přírody, takže je možné, že se s nimi budeme opět setkávat. Stanout v lese tváří v tvář zubrovi by bylo jistě zajímavé … Neméně pozoruhodné (a patrně bezpečnější) by bylo potkávat se s exotickými druhy spárkaté zvěře. Naši předkové – především majitelé obor – s tím měli velké zkušenosti. A dodnes mají v tomto ohledu své pokračovatele.

Kolimační laser a jeho využití (str. 44)

Alexandr Vrága

Jako pro provozovatele střelnice je mým denním chlebem nastřelování zbraní. Vynikající pomůckou, nikoli však samospasitelnou, je kolimační laser. Okolo tohoto jednoduchého přístroje koluje mezi myslivci řada informací, z nichž se však mnoho nezakládá na pravdě. Na základě vlastních zkušeností se pokusím popsat výhody kolimačního laseru a též vyvrátit jeden s ním spojený mýtus.

Nové zaměřovací dalekohledy a dálkoměry Nikon (str. 42-43)

PR

Ve Světě myslivosti č. 11/2013 jsme přinesli informace o některých nových pozorovacích dalekohledech, které firma Nikon představila v r. 2013. Seznámili jsme vás jak s barevnými kapesními dalekohledy Aculon T01 a Aculon T51, tak s řadou dalekohledů Aculon A211, inovovanou rodinou oblíbených dalekohledů Monarch 5 a také s monokulárním dalekohledem Prostaff 3 Fieldscope, který se za poměrně krátkou dobu od uvedení na trh stal pomocníkem mnoha myslivců i sportovních střelců. Tím však úsilí japonského výrobce sportovní optiky neskončilo – firma Nikon se prezentovala též novými zaměřovacími dalekohledy a dálkoměry.

Od vzduchovky k loveckému víceboji (str. 38-41)

Dalibor Pačes

Zájemcům o kombinovanou loveckou střelbu nemohlo uniknout, že se v reprezentačním týmu ostřílených borců vedeném Ing. Antonínem Čechem před časem objevilo nové jméno. Oním přírůstkem byl do té doby téměř neznámý Ing. Martin Šlechta, jenž na sebe upozornil zejména excelentními výkony v kulové střelbě. Čtenáře Světa myslivosti bude jistě zajímat jeho cesta mezi elitní střelce v loveckém víceboji. Pětatřicetiletého lesního inženýra, soukromého podnikatele a zapáleného myslivce v jedné osobě jsme navštívili v sídle rodinné dřevařské firmy nedaleko Moravských Budějovic a požádali ho o rozhovor.

Slídiči (II.) – Welsh Springer Spaniel (str. 34-37)

Dana Vodáková Pospíšilová

V minulém čísle Světa myslivosti dostal v seriálu o slídičích prostor anglický kokršpaněl. Po něm přichází na řadu elegantní atlet nezaměnitelného červenobílého zbarvení – Welsh Springer Spaniel (WSS, velššprigršpaněl). Je to pes nejen krásný na pohled, ale také pracovitý. Ostatně k lovu byl původně vyšlechtěn. O loveckých schopnostech nás přesvědčuje jak ve vodě, kterou miluje, tak na poli i v lese.

Novelizace vyhlášky č. 244/2002 Sb. a změny ve zkušebních řádech pro zkoušky loveckých psů (str. 30-32)

Karel Pfeifer

Dnem 1. ledna 2014 nabývají účinnosti dva závažné předpisy týkající se myslivosti a loveckých psů. Jde o vyhlášku Ministerstva zemědělství (MZe) č. 362/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 244/2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zejména § 44 Používání loveckých psů a loveckých dravců; a o nové zkušební řády (ZŘ) pro zkoušky loveckých psů vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou (ČMMJ). O této skutečnosti byla myslivecká veřejnost informována v optimisticky laděném článku, uveřejněném v listopadovém čísle časopisu Myslivost. Okresní myslivecké spolky ČMMJ obdržely navržené znění § 14 a 15 novelizované vyhlášky a také nové ZŘ k projednání koncem listopadu 2013.

Řešme to podstatné ve prospěch naší myslivosti (str. 28-29)

S Ing. Romanem Urbancem, Ph.D., z Rožmberka nad Vltavou jsme se poprvé setkali na podzim r. 1999, kdy jsme v našem vydavatelství intenzivně pracovali na projektu vydávání Světa myslivosti. V té době měl za sebou bohaté zkušenosti z lesnické praxe, s řízením lesnicko-zemědělsko-myslivecké firmy Agrowald, s výkonem práva myslivosti na různých úrovních. Slovo dalo slovo a stal se jedním z osmi členů redakční rady čerstvě založeného časopisu. Vydržel v ní dodnes. Vídáme se spíše nepravidelně – na zasedání redakční rady či na různých mysliveckých akcích. V listopadu loňského roku jsme důvod k setkání našli – v prosinci, konkrétně 19., čekala Romana oslava abrahámovin. Příležitost k zastavení, k ohlédnutí za uplynulými roky a možná i k pohledu do budoucna …

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku