Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 09/06

Osudy lesníka Jiřího Mlčouška

 

00ROZH

Osudy lesníka Jiřího Mlčouška

I když každému neubíhá čas shodným tempem, roky přibývají všem stejně. A tak se stalo, že řady šedesátníků posílil koncem srpna letošního roku i lesník, známý myslivecký publicista a člen redakční rady našeho časopisu ing. Jiří Mlčoušek. Kdo z myslivecké veřejnosti by neznal jeho úsměvné knížky, psané nezaměnitelným způsobem, nebo odborné publikace, pojednávající o kamzících. Životní jubileum bylo důvodem k návštěvě a rozhovoru s oslavencem. V úvodu jsem si dovolil použít a patřičně pozměnit název jedné z jeho povídkových knih, vydané v r. 1998. Pojďme se tedy společně podívat na životní cestu a osudy ing. Mlčouška.

Mezinárodní setkání klubů fotografování přírody

 

{mosimage}

00ZAJ

Mezinárodní setkání klubů fotografování přírody

Ing. Miroslav Zumrík

Ve dnech 15.–18. června t. r. se uskutečnil 26. kongres Federace klubů fotografů přírody (IFWP). Setkání a zasedání se konalo na Slovensku v Národním parku Malá Fatra v hotelu Hutník Malá Lučivná. Akce se zúčastnilo celkem 82 fotografů z 10 států Evropy.

Mistrovství Evropy trubačů lovecké hudby

 

00KULT

Mistrovství Evropy trubačů lovecké hudby

Libor Nevtípil

Dánské městečko Horsens hostilo ve dnech 8. a 9. června t. r. lovecké trubače z celé Evropy. Na letošní evropský šampionát se přihlásilo 400 účastníků ze šesti států „starého kontinentu“ včetně pěti souborů z ČR.

Zvěř a myslivost na stříbrném plátně (II.)

 

00HIST

Zvěř a myslivost na stříbrném plátně (II.)

Ing. David Vaca, Ph.D.

V minulém čísle Světa myslivosti jsme zveřejnili první část materiálu o předválečných filmařských aktivitách Československé myslivecké jednoty (ČSMJ). Článek byl zaměřen především na působení Filmového osvětového odboru ČSMJ (FOO), chronologii natáčení filmů v 30. a 40. letech minulého století a témata, která se podařila nafilmovat. Neméně zajímavé jsou podmínky, v nichž myslivečtí filmaři pracovali, různé faktory, které měly vliv na jejich práci, příhody, jež při pořizování filmu prožili a rovněž dosažené úspěchy.

Jak jsme filmovali vlka v Karpatech

 

00HIST

Jak jsme filmovali vlka v Karpatech

Dr. Julius Komárek a ing. Jiří Sekera

Musíme se předem přiznati, že se nám podařilo nafilmovati ulovení karpatského vlka jen čirou náhodou a že náš skutečný plán byl nafilmovat medvěda na újedi uprostřed pravého karpatského pralesa. Vybrali jsme si jedno z nejromantičtějších míst v Karpatech, daleko široko od posledních vesnic, ale při tom místo zvolené v takové divočině a pustině, aby se medvěd nebál přijíti k újedi ani za dne.

Rychle a přesně

 

{mosimage}

00VYBA

Rychle a přesně

Ing. Jiří Fencl

Tak nazval svůj článek v časopise Das Deutsche Waffen-Journal č. 11/2004 jeho autor Roland Zeitler. Článek přináší zajímavé informace a názory, které mohou napomoci čtenáři při volbě a výběru vhodného zaměřovače pro naháňky na spárkatou zvěř - otevřených mířidel, kolimátoru nebo klasického zaměřovacího dalekohledu.

Obora Títěž

 

00OBOR

Obora Títěž

Ing. Dalibor Pačes

Ve Vsetínských vrších, ohraničených na severu pohořím Moravskoslezských Beskyd a na jihu Javorníky, byla na začátku 80. let minulého století postavena obora pro daňčí a mufloní zvěř. Obora se rozkládá mezi obcemi Neubuz a Všemina nedaleko Slušovic (okr. Zlín) a dostala název Títěž podle označení části lesa zahrnutého do jejího území. Kvalitní chov daňka evropského byl důvodem k návštěvě této obory a zařazení článku o ní do našeho seriálu.

Nejlepší rady pro myslivce

 

00PUBL

Nejlepší rady pro myslivce

Gert G. von Harling, Carsten Bothe: Nejlepší rady pro myslivce. V r. 2006 vydalo nakladatelství Víkend. Z německého originálu přeložila Anna Štorkánová, lektoroval Ctirad Rakušan. Rozsah 122 stran, pevná vazba, křídový papír, 137 barevných fotografií, pět kreseb. Prodejní cena 279,- Kč.

Přehlídka trofejí okresu Děčín

 

00HON

Přehlídka trofejí okresu Děčín

Děčínský okres, rozkládající se podél hranic se Saskem, je poměrně rozlehlý. Místa konání přehlídek trofejí se „v rámci spravedlnosti“ pro tamní myslivce pravidelně střídají – jeden rok je přehlídka pořádána na jihu okresu, další rok na severu. Pro uspořádání té letošní, která proběhla ve dnech 20.-25. května, byla vybrána restaurace Lidová zahrada ve Varnsdorfu.

Myslivecká výročí – září

 

00VYRO

Myslivecká výročí – září

První, koho si v září připomeneme, je méně známý malíř Bartoloměj Hlavín, patřící mezi umělce, kteří začínali jako lesníci. Od jeho narození uplynulo 160 let - narodil se 12. září 1846 v Běštíně nedaleko Hostomic.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku