Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/02

DŘEVĚNÉ LÁVKY A MOSTY

Petr Kuklík, Anna Kuklíková

V průběhu uplynulých patnácti let se v Evropě zvýšilo použití dřeva na lávky a mosty. Přispěl k tomu i vývoj nových způsobů zvyšování užitných vlastností dřevěných konstrukcí např. pomocí nových typů spojů dřeva a oceli, vyztužováním dřeva ocelí, spřahováním dřeva s betonem apod.

OCHRANA MINORITNÍCH AKCIONÁŘŮ I.

Milan Janásek

Uzavřením asociační dohody s EU se náš stát zavázal, že ve svém právním řádu zakotví zásady obsažené ve směrnicích Rady ES vztahující se k minoritním akcionářům a jejich ochraně. Tento svůj závazek stát splnil novelami obchodního zákoníku provedenými zákonem č. 142/1996 Sb. a především zákonem č. 370/2000 Sb., účinným od 1. 1. 2001. Problematika ochrany minoritních akcionářů je vysoce aktuální i v lesním hospodářství.

JSOU NEADITIVOVANÉ ROSTLINNÉ OLEJE VHODNÉ K MAZÁNÍ ŘEZACÍCH ČÁSTÍ MOTOROVÝCH PIL?

Ivana Tomášková

K mazání řezacích částí motorových pil je možné použít jak minerální olej, tak bioolej, který v Německu (po splnění požadovaných parametrů) nese symbol “Modrého anděla”. Jeho mazací schopnosti jsou však bez aditiv nižší než u minerálního oleje. Problém spočívá v tom, že bioolej s aditivy přestává být 100% ekologickým produktem.

ÚVOD DO EKONOMIKY LESNÍCH ZDROJŮ (Úvod u ekonomiku šumskih resursa)

M. S. Figurič, MUSZ, Zagreb 1996, 244 stran (ISBN 953-6307-16-2)

Nakladatelství univerzity v chorvatském Záhřebu vydalo učebnici lesnické ekonomiky. Jejím autorem je profesor ekonomiky lesního hospodářství a dřevařského průmyslu na tamější lesnické fakultě. Zatímco středoevropská lesnická literatura ekonomického zaměření navazuje převážně na prameny, které pocházejí z německé jazykové oblasti, je učebnice M. S. Figuriče orientovaná většinou na anglosaské zdroje.

HOUBA ASCOCALYX ABIETINA V DOTAZECH A ODPOVĚDÍCH

Václav Nárovec

Tento příspěvek navazuje na předchozí sdělení (LP 6/2001), věnované okolnostem nálezu konidiového stadia houby Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-Bernhard v orlickohorských smrčinách. Zahrnuje doplňující informace z literatury o předchozím rozšíření této houby na území ČR a poukazuje na rozsah nynějších aktivit pracovníků VÚLHM Jíloviště-Strnady při řešení dané problematiky. Je koncipován jako odpovědi na následující tři dotazy:

ZEMŘEL JAROSLAV ŠVARC

Ing. Josef Šteidl

Dvacátého sedmého května ve věku 88 let zemřel významný lesník a člověk, propagátor podrostního a výběrného hospodářství Doc. Ing. Jaroslav Švarc.

OHLÉDNUTÍ ZA PŮSOBENÍM ČESKÉ LESNICKÉ SPOLEČNOSTI

Jan Klíma

Dne 13. června 2002 se opět sešli členové a příznivci České lesnické společnosti (ČLS) na Novotného lávce, aby si na svém šedesátém sedmém klubovém podvečeru připomněli dlouhou a bohatou historii této společnosti, dříve lesnické VTS.

VALMET 830 NOVÁ LEHKÁ A RYCHLÁ VYVÁŽECÍ SOUPRAVA

Akciová společnost Valtek Praha - přímé obchodní zastoupení těžebně - dopravních strojů Valmet pro Českou a Slovenskou republiku - přichází na český trh s úplně novou vyvážecí soupravou Valmet 830 určenou do probírek a nahrazující předchozí nejmenší model Valmet 820. Ve své třídě představuje absolutní světovou špičku díky své síle, stabilitě, rychlosti, tlaku na půdu, snadnému ovládání a komfortní kabině operátora stroje.

CENY ROZHODUJÍCÍCH SORTIMENTŮ KLESAJÍ

Zdeněk Bluďovský

Souhrnný index charakterizující květnovou úroveň cen surového dříví se zdá být na první pohled poměrně příznivý. Signalizuje, po srovnání s předchozím měsícem, snížení o pouhé 0,2 %, což by za jistých okolností mohlo znamenat tendenci k cenové stabilizaci. Takový výklad je ale klamný.

LESNICKÁ VÝROČÍ - ČERVENEC 2002

Jiří Uhlíř

- 1. 7. 1857 - se narodil ve Vodňanech Theodor Mokrý, Ing. Dr.h.c., významný český lesnický a rybářský odborník a spisovatel, absolvent Vyššího lesnického ústavu v Bělé pod Bezdězem. V letech 1891 až 1925 úspěšně vedl lesní a rybniční hospodářství Lnáře. Jako zkušený pěstitel lesů pečoval zejména o přirozenou obnovu lesních porostů sečí okrajovou a obrubnou, podporoval zakládání smíšených porostů. Zvýšenou pozornost věnoval sběru hodnotného lesního osiva. Z jeho podnětu byla zřízena Pošumavská luštírna lesních semen v Českých Budějovicích.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.