Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/08

Úvodník 10/2008

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych obrátil Vaši pozornost k jednomu ze základních témat obhospodařování lesů – k problematice obnovy lesa.

Editorial 10/2008

Vážení čtenáři,
jen málokdo z nás nikdy nebyl na Šumavě a nenavštívil zde národní park, stejně tak málokdo nemá svůj názor na to, jak by se v něm mělo hospodařit. Národní park Šumava a dění v něm je v hledáčku medií více než ostatní parky, a troufám si říci, že kdyby se vyhlašovala soutěž o nejčastěji zmiňovanou přírodní lokalitu České republiky, tak by bezkonkurenčně vyhrál. Škoda jen, že většina příspěvků se týká sporů, ať už je to např. v souvislosti s rozdílnými názory na boj s kůrovcem nebo s řešením přístupu návštěvníků do některých částí parku. Při tomto druhu publicity, které se parku dostává, pak trochu nejistě vyznívá záměr o vytvoření dvou nových národních parků z Chráněných krajinných oblastí Jeseníky a Křivoklátsko, který schválilo vedení ministerstva životního prostředí. Je totiž otázkou, jestli statut národního parku je dnes vnímán jako pozitivní „reklama“ pro daný region, nebo spíše překážka pro jeho rozvoj.

Rozporuplná Šumava

Velmi odlišné názory na péči o lesní okesystémy doprovázejí Národní park Šumava od jeho vzniku. Nejinak tomu je i v letošním roce, kdy je na jedné straně upozorňováno na riziko rozsáhlé kůrovcové kalamity a na straně druhé je to samé riziko zcela odmítáno. K aktuální kůrovcové hrozbě se přidávají otázky koncepce parku, jeho hospodaření či problémy v komunikaci s místní samosprávou. Stranou pozornosti nezůstává Šumava ani pro politiky či ekologické aktivisty.

Exkurze SVOL – Šumava 2008

Václav Toman

Protichůdné informace v médiích přímo vybídly představitele SVOL k uspořádání odborného lesnického semináře zaměřeného na stav kůrovců v lesích členů sdružení, nestátních majitelů a správců lesa, v blízkosti Národního parku Šumava (NPŠ). Součástí setkání byla i exkurze v samotném parku. Pořádáním tohoto semináře bylo pověřeno regionální sdružení SVOL v Plzeňském kraji. Akce proběhla ve dnech 17.–19. září.

Šumava musí zůstat zelená

Marek Kerles

Minimálně deset let už trvá spor o způsob ochrany přírody v Národním parku Šumava. A po celou tuto dobu se snažím jako novinář pochopit, o co v celém konfliktu vlastně jde a která ze znesvářených stran by nakonec mohla mít pravdu. Poctivě proto chodím po Šumavě v doprovodu strážců parku, vědců i lesníků a zaznamenávám každé jejich slovo.

LČR i podnikatele čekají zásadní změny

Petr Havel

Přestože laickou veřejností „hýbou“ prostřednictvím médií především kauzy spojené s podmínkami a výsledky výběrových řízení vyhlašovaných státním podnikem Lesy České republiky (LČR), zdaleka se netýkající jen lesnických prací, stojí před oborem i samotnými LČR úplně jiné a naprosto zásadní výzvy. Například připravovaný zákon o státním lesním majetku nebo Bruselem nařízená změna systému účetnictví.

Získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin

K trvalému zachování kvalitních, odolných, zdravých a stabilních lesních porostů a ke zvyšování biologické různorodosti lesa je nutné dodržovat základní podmínky při zakládání nebo obnově lesních porostů. Jednou z těchto podmínek je v případě umělé obnovy lesa a zalesňování pozemků určených k plnění funkcí lesa zajištění kvalitního, geneticky vhodného reprodukčního materiálu lesních dřevin. Tento článek by měl být praktickým vodítkem pro vlastníky lesa, ale nejen pro ně, jak se k takovému reprodukčnímu materiálu dopracovat při současném naplnění legislativních požadavků v oblasti získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin (RM) a nakládání s ním.

Povinnosti dodavatelů semenného materiálu

Zdeňka Procházková

Obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin jako specifickou obchodní komoditou v rámci zemí ES vychází z jednotného legislativního podkladu – Směrnice Rady 1999/105/ES. Od něho jsou odvozeny příslušné národní legislativní předpisy, cílem těchto předpisů je mimo jiné ochrana spotřebitele (kupujícího). Součástí povinností dodavatelů, obsažených v národních legislativních předpisech, jsou také požadavky na poskytování údajů o kvalitě semenného materiálu v případě, že je uváděn do oběhu. V praxi jde o to, aby kupující měl kromě údajů o množství také údaje o kvalitě kupovaného zboží (osiva). Článek shrnuje legislativní požadavky týkající se kvality semen a plodů lesních dřevin a popisuje, jak tuto povinnost prakticky naplňovat v podmínkách ČR.

Význam kvality sadebního materiálu a její uplatnění v legislativě

Antonín Jurásek

Dobrá morfologická a fyziologická kvalita sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) je zárukou úspěšné obnovy lesa. Význam kvality SMLD se ještě zvýšil v období privatizace lesních školek v devadesátých letech minulého století, kdy bylo nutné ve světle nových požadavků legislativy pojem kvality dále systémově řešit. Vzhledem k tomu, že touto problematikou jsme se zabývali po řadu let, bude účelné připomenout důvody, proč a jak byla kvalita sadebního materiálu v minulých letech řešena a jaká základní kriteria kvality SMLD byla zapracována do legislativních předpisů.

Kontroly dodavatelů RM prováděné ze strany ÚHÚL

Pavel Kotrla, Miloš Pařízek

Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin – RM) přinesl do praxe nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice řadu nových skutečností. Jednou z nich je povinnost orgánů veřejné správy a pověřené osoby kontrolovat dodržování ustanovení tohoto zákona. Uvedené povinnosti vycházejí ze znění Směrnice Rady 1999/105/ES, cílem je garantovat spotřebiteli (vlastníkovi lesa), že deklarovaná identita nakupovaného reprodukčního materiálu odpovídá skutečnosti. V článku je popsán systém kontroly reprodukčního materiálu lesních dřevin, který je uplatňován ze strany ÚHÚL jako pověřené osoby v rámci České republiky.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.