Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 01/06

Zatelefonujte svému psovi!

 

{mosimage}

00PES

Zatelefonujte svému psovi!

Ing. David Vaca, Ph.D.

O způsobu sledování přesného místa pobytu loveckého psa pomocí systému GPS (Global Position System) jsme informovali v loňském dubnovém čísle Světa myslivosti. Zpráva byla přejata ze zahraničního mysliveckého časopisu. Jak se však později ukázalo, zkušenosti s tímto přístrojem mají již i naši myslivci.

Klub chovatelů honičů uspořádal mezinárodní barvářské zkoušky

 

{mosimage}

00PES

Klub chovatelů honičů uspořádal mezinárodní barvářské zkoušky

Miloš Vinklárek

Stalo se již tradicí, že Klub chovatelů honičů, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kolín a Myslivecké sdružení „Kňour“ Stříbrná Skalice pořádají každoročně na podzim mezinárodní barvářské zkoušky honičů se zadáváním CACIT a CACT. Nejinak tomu bylo i v r. 2005.

Hlaveň střílí, pažba trefuje

 

{mosimage}

00VYBA

Hlaveň střílí, pažba trefuje

Ing. Jiří Fencl

Každý střelec zná okřídlené rčení „hlaveň střílí, ale pažba trefuje. „Právě na pažbě záleží, jak se bude zbraň chovat při lovecké nebo sportovní střelbě a jaké bude mít střelec výsledky, zvláště při střílení na pohyblivé cíle.

Jak se naučil střílet můj otec

 

{mosimage}

00ZAJ

Jak se naučil střílet můj otec

Ing. Milan Slavinger

Můj otec provozoval myslivost 61 let. O jeho bohaté myslivecké praxi svědčí dosud existující lovecká kniha, kterou si založil a začal vést na začátku své lovecké „kariéry“. Po celý život si v této knize vedl záznamy o tom, jakou zvěř a kolika ranami ulovil, kde a kdy to bylo. Evidoval si v ní nejen úspěšné, ale i všechny chybené rány. Než šel na hon, odpočítal si počet nábojů v brašně a po skončení lovu rozdílem zjistil počet vystřelených ran.

Jelení říje trochu jinak

 

{mosimage}

00ZAHR

Jelení říje trochu jinak

Ing. Miroslav Zumrík

Za jedno z nejzajímavějších míst světa označují fotografové Yellowstonský národní park v USA. Vydat se za fotografováním zvěře a přírody na druhou stranu zeměkoule však vyžaduje kromě nezbytného nadšení též naspořit potřebné finanční prostředky a výpravu dobře naplánovat. První dvě podmínky se mi podařilo splnit, a tak zbývalo již „jen“ připravit plán. Nakonec jsem se rozhodl navštívit Yellowstone v období říje jelena wapiti, kdy se tamní příroda začíná měnit a odívá se do nejkrásnějšího pestrobarevného podzimního šatu.

Chov a lov zvěře ve skotské ptačí rezervaci Abernethy Forest Nature Reserve

 

{mosimage}

00ZAHR

Chov a lov zvěře ve skotské ptačí rezervaci Abernethy Forest Nature Reserve

Radim Plhal

Britské ostrovy má většina z nás spojené s Londýnem, královnou či se skupinou Beatles a asi jen málokdo by v této průmyslové části světa, s intenzivním zemědělstvím a krajinou rozdělenou podle vlastnických hranic, očekával myslivecké zážitky. Přesto se i tam najde dost míst, málo dotčených moderní civilizací, která poskytují prožitky při osamoceném pobytu v horách spojeným s lovem jelení zvěře. Mé zkušenosti pocházejí ze severního Skotska, které představuje nádherný kout naší planety. Oblast se v předešlých dvou letech stala cílem mých pracovních prázdninových cest. Rád se podělím se čtenáři Světa myslivosti o zkušenosti s managementem zvěře v této oblasti.

Obora Židlov

 

{mosimage}

00OBOR

Obora Židlov

Ing. David Vaca, Ph.D.

Na přelomu 20. a 21. století u nás vznikaly obory stejně rychle, jako rostou houby po dešti. V naprosté většině případů šlo o malé obůrky s výměrou do 50 ha. Z pohledu nejen té doby lze považovat za naprosto unikátní záležitost vznik obory o výměře téměř 3800 ha. Jde o Židlov, oboru s chovem jelení a mufloní zvěře, rozkládající se na Mimoňsku, na území někdejšího Vojenského výcvikového prostoru Ralsko.

VII. svatohubertská pouť

 

{mosimage}

00HON

VII. svatohubertská pouť

JD 

V sobotu 16. října 2005 se na Svatý Hostýn vydali myslivci, lesníci, přátelé přírody a jejich rodinní příslušníci, aby vzdali hold patronu myslivců - sv. Hubertovi. Na rozdíl od loňského roku, kdy téměř celý den konání Svatohubertské pouti hustě pršelo a vrchol Hostýna halila mlha, letos panovalo nádherné počasí. Při pohledech na všechny světové strany se v očích tisíců poutníků odrážela pestrá paleta podzimních barev a navozovala v nich správnou sváteční atmosféru.

Myslivecká výročí – leden

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí – leden

Již 50 let uplynulo letos v lednu od smrti Prof. Ing. dr. techn. Josefa Sigmonda, profesora pěstování lesů pražské lesnické fakulty. Prof. Sigmond pocházel ze staré lesnické rodiny. Narodil se 18. dubna 1868 v myslivně Na Hrádku nedaleko Plzně. Po maturitě na plzeňské reálce vystudoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské ve Vídni s vynikajícím prospěchem. Krátce působil v lesnickém výzkumu a pak odešel do lesnické praxe na velkostatek Těšínské komory a do Haliče. V r. 1898 se stal vedoucím lesním hospodářem lesů města Plzně, kde setrval do r. 1919, kdy byl povolán na lesnickou fakultu do Prahy, kde působil do r. 1938. Dne 6. března 1910 byl prof. Sigmond jako první český lesník promován na vídeňské Vysoké škole zemědělské na doktora technických věd.

Myslivecké listy/Hunting Letters č. 6

 

{mosimage}

00PUBL

Myslivecké listy/Hunting Letters č. 6

Redakce

V prosinci loňského roku vyšlo nové číslo odborného periodika Myslivecké listy/Hunting Letters.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku