Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 02/08

Srnci parukáči, aneb jak vzniká paruka

Pavel Scherer

V příspěvku zveřejněném na stránkách Světa myslivosti č. 12/2007 jsem se pokusil objasnit některé z důvodů vedoucích k tvorbě abnormálních parůžků. Co ale víme o paruce u srnce? Jaké příčiny vedou k jejímu vzniku a jak se vyvíjí? Troufnu si tvrdit, že o detailech týkajících se vývoje tohoto nesmírně citlivého hormonálně řízeného útvaru se mezi mysliveckou veřejností ví velice málo.

Rekordní srnci z Anglie

Ing. Karel Klusák

Britští srnci jsou známí velmi dobrou kvalitou. Potvrzením jsou dvě silné trofeje z r. 2006, přičemž z jedné se „vyklubal“ nový světový rekord. Verdikt mezinárodní hodnotitelské komise zněl 275,65 b. CIC. To je o 28,75 b. CIC více, než měla dosavadní dlouholetá světová rekordní trofej srnce ze Švédska!

Se skoty na lovu a o lovu

Připravil Bc. Radim Plhal

V uplynulých letech jsem v rámci svého studijního pobytu opakovaně navštívil Skotsko. Jako myslivec jsem se zajímal o tamní podmínky hospodaření se zvěří a mezi skotskými lovci získal řadu přátel. Své poznatky jsem se pokusil popsat v článcích ve Světě myslivosti č. 1 a 2/2006. Vloni jsem pozval své dva kamarády Allyho MacAskilla (v textu pod zkratkou „A“), který pracuje jako lesník a profesionální lovec, a Dougala Bairda („D“), jenž je soukromým farmářem a výrobcem biopotravin, k nám na Moravu na zimní lov černé zvěře. „Určitě rádi přijedeme,“ zněla odpověď. „I když víme, že Česko je velmi nebezpečná země,“ dodal Ally se smíchem do telefonu.

Klub chovatelů foxteriérů ČR osmdesátiletý

Ing. Dalibor Pačes

Kdo by neznal rtuťovitého, atraktivně vyhlížejícího foxteriéra, ať už v drsném, nebo hladkém „kabátku“.  Na pracovních zkouškách, na výstavách, nebo třeba jen při procházce honitbou či parkem jej rozhodně nelze přehlédnout. Ač je často chován jako ryze společenský pes, ztratil jen pramálo ze svých vrozených loveckých vlastností. Cílený chov usiluje o zlepšení exteriéru a upevnění žádoucích vloh norníka, honiče a barváře. Právě o chovu bude v tomto příspěvku řeč, neboť chovatelé a obdivovatelé foxteriérů u nás slaví letos výročí 80 let od založení klubu.

Barváři a jejich vůdci na Skelné Huti

Pavel Munzar

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2007 proběhl v příjemném prostředí lovecké chaty na Skelné Huti u Mimoně kurz pro vůdce barvářů. V programu dvoudenního setkání byly i předběžné zkoušky barvářů. Patronát nad oběma akcemi převzala mimoňská divize Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Senátoři odmítli kontaktní norování

Redakce

V lednovém Světě myslivosti jsme přinesli informaci o projednávání vládní novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, která obsahuje pasáž umožňující kontaktní norování. Novela prošla úspěšně třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a byla odeslána k projednání do Senátu. Většina senátorů, na rozdíl od poslanců, však nesdílí názor, že by se kontaktní norování mělo povolit, a vznikající legislativní norma se tak po schůzi Senátu dne 17. ledna t. r. vrací do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem na vypuštění možnosti výcviku loveckého psa na živém zvířeti. Výcvik norníků by tak zůstal v současné podobě. O dalším průběhu projednávání zákona budeme aktuálně informovat.

Zaměřovací dalekohledy pro střelbu za šera

Ing. Jiří Fencl

Dnes si již málokterý lovec dovede představit střelbu z kulové zbraně bez zaměřovacího dalekohledu. Lov probíhá častěji za ranního svítání nebo večerního soumraku (při lovu divočáků téměř za tmy) než při plném světle. Výrobci lovecké optiky se proto snaží přizpůsobit současnou nabídku zaměřovacích dalekohledů zhoršeným světelným podmínkám. V následujícím příspěvku si představíme technické parametry, které by měla splňovat optika, již chceme používat ke střelbě za šera.

Parkúrové střílení v roce 2008

Petr Zvolánek

Soutěže v brokové střelbě patří ve střeleckém sportu mezi velmi atraktivní a sledované. Jsou dynamické, kladou vysoké nároky na kondici střelce a koordinaci jeho pohybů. Situace při střelbě jej nutí reagovat často ve zlomku vteřiny bez ohledu na vlivy vnějšího prostředí. Mezi nejatraktivnější brokové disciplíny patří bezesporu parkúrové střílení. Podívejme se společně na střelnice, kde se parkúr střílí, a představme si některé letošní soutěže.

Příběhy loveckých obrazů – Jaroslav Prouza

Petr Šeplavý

V novém seriálu nazvaném Příběhy loveckých obrazů se pokusím čtenářům Světa myslivosti přiblížit osudy a tvorbu několika současných malířů, grafiků a sochařů, jež jsem při své práci potkal a kteří svým dílem přispěli k obohacení mysliveckého výtvarného umění. Prvním je Jaroslav Prouza, myslivcům známý především díky obrazům s motivy loveckých zátiší.

Studentské soutěže v mysliveckém troubení a ve vábení jelenů

Ing. Martina Nentvichová a ing. Vlastimil Hart

Troubení je nedílnou součástí mysliveckých tradic a tradice jsou to, co dělá myslivost myslivostí a odlišuje ji od pouhého lovu. Naše myslivecké tradice se liší od tradic v jiných státech. Díky své dlouhé historii a dobrému jménu jsou důležitou součástí kulturního bohatství našeho národa. V letošním roce bude uspořádán první ročník studentské trubačské soutěže „O lesnici děkana Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze“. Souběžně proběhne studentská soutěž ve vábení jelenů „O řevnici děkana Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze“

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku