Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 02/08

Oborní chovy v Pardubickém kraji (I.)

Ing. Dalibor Pačes

V přehledu obor v jednotlivých krajích ČR pokračujeme krajem Pardubickým. Je to kraj s poměrně početným zastoupením oborních chovů, v současnosti jich existuje celkem 16. Polovina z nich má však výměru do 50 ha. Vzhledem k celkovému počtu obor Pardubického kraje si v tomto čísle časopisu představíme devět obor z okresu Pardubice. V příštím čísle budeme věnovat pozornost oborám zbývajícím (čtyři z okresu Chrudim, dvě z okresu Svitavy a jedna z okresu Ústí nad Orlicí).

Obora Sedlice má svou Mysliveckou síň

Ing. David Vaca, Ph.D.

9. listopad 2007 byl pro jihočeskou oboru Sedlice (Lesní správa Vodňany, Lesy České republiky, s. p.) důležitým dnem. Za přítomnosti významných hostů v ní byla slavnostně otevřena Myslivecká síň, trvalá expozice věnovaná minulosti i současnosti jednoho z našich nejvýznamnějších oborních chovů.

Stephan Sweert-Sporck, potomek zakladatele Řádu sv. Huberta, lovil v Čechách

Ing. František Josef Frola

Loňské Svatohubertské slavnosti v Kuksu (Svět myslivosti č. 11/2007) se kromě jiných zúčastnil též Stephan Sweert-Sporck, přímý potomek 29. pokolení zakladatele Řádu sv. Huberta (dále Řád) Františka Antonína hraběte Sporcka, trvale žijící v Rakousku. Při večerním posezení se v neformální diskusi stočila řeč i na lovy. Stephan Sweert-Sporck vyprávěl o svých loveckých zážitcích v Rakousku, Belgii, Německu a Španělsku. Ukázalo se však, že dosud nepoznal lov v Čechách. Nezávazně mu proto bylo přislíbeno pozvání na hon na drobnou zvěř v některé z východočeských honiteb.

Myslivecká mluva

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ctirad Rakušan: Myslivecká mluva. Vydalo Druckvo, spol. s r. o., Praha, v r. 2007. Publikace má 182 stran, autorem ilustrací je Miroslav Míča. Prodejní cena 199 Kč.

Svatohubertská slavnost v Belgii

MUDr. Tadeáš Maślanka

Již několik let bylo přáním členů Řádu sv. Huberta (dále Řád) navštívit místa, kde působil patron myslivců a světec, jehož jméno Řád zdobí, sv. Hubert. V úvahu přicházel region v Ardenách kolem Maastrichtu, kde Hubert působil jako kněz a později biskup, nebo oblast kolem Lutychu (Liege) v dnešní Belgii, kde byl biskupem před koncem života a kde také zemřel.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku