Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 04/08

Test loveckých bund v praxi (II.)

V pokračování našeho zamyšlení nad funkčními vlastnostmi univerzálních loveckých bund a praktickými kritérii jejich nákupu chceme po úvodních obecných informacích (Svět myslivosti č. 3/2008) přejít ke dvěma konkrétním výrobkům z rozmanité nabídky současného trhu.

Také ptáci mají svůj den

Dne 1. dubna 1906 byla podepsána Konvence o ochraně užitečného ptactva, jež patří k základním kamenům mezinárodní ochrany přírody. Na památku tohoto aktu byl zároveň 1. duben vyhlášen mezinárodním Dnem ptactva. Apríl tedy nepatří jen šprýmařům, vtipálkům a podobným ptáčkům, ale i ptákům jako takovým.

Myslivecká výročí – duben

Před padesáti lety, 4. dubna 1958, zemřel v Žebráku neprávem opomíjený významný lesník a historik Václav Barchánek. Souborné dílo nevydal. Jeho četné literární příspěvky najdeme v odborných a regionálních časopisech. Spolu s F. J. Buchalem – Neústupovským (1884–1964) je spoluautorem knihy Naše myslivost (1933). Velké ocenění zaslouží četné články uveřejňované v celostátním tisku, v nichž s problémy myslivosti seznamoval širokou veřejnost.

Ze zahraničí 4/2008

Rakousko: univerzitní kurz pro myslivecké hospodáře

Cílem kurzu, pořádaného Ústavem pro biologii zvěře a myslivost vídeňské zemědělské univerzity, je prohloubit a doplnit znalosti a zkušenosti myslivců. Náplní kurzu jsou přednášky na témata myslivost, zákon o myslivosti a myslivecké systémy, biologie lovných druhů zvěře a jejich ekologie, životní prostředí a jeho antropogenní využívání, myslivecká kultura, sociální politika a kultura. Kurs byl zahájen v březnu t. r. a bude trvat dva roky ve všech zemích Rakouska. Ukončen bude titulem akademicky zkoušený myslivecký hospodář.
Wild und Hund, 1/2008, Rš


Náhody jsou všelijaké

Vladimír Paulišta

Každý myslivec ví, co je myslivecká latina. Jsou to rozmanité, neobyčejné příhody myslivců, doplněné či přikrášlené smyšlenými detaily tak, aby byly co nejzajímavější. Níže uvedené lovecké příhody však nemají s mysliveckou latinou vůbec nic společného. Jsou skutečné a svědecky prokazatelné – čestné slovo!


Kterak medvěd uchvacuje jeleny

Že vlci honí a rozdírají jeleny i zvěř srnčí, jest vůbec známou věcí, ale že by medvědi na zvěř štvanice konali, to neví asi každý, a to tím méně, ježto jsou to případy dosti řídké. Beru na sebe úkol zpravodaje, poněvadž v té příčině měl jsem zajímavá pozorování.

Dobrou chuť

Mufloní plec v alobalu

Mufloní plec s kostí (nejlépe z mladého kusu), dvě červené cibule, čtyři stroužky česneku, jedna červená paprika, lžíce sušeného dobromyslu, půl lžičky tymiánu, drcený černý pepř, mořská sůl, lžíce olivového oleje, silnější alobal na pečení.

Úvodník 4/2008

Ing. Dalibor Pačes

Vážení čtenáři,
přestože lovecké kynologii pravidelně věnujeme na stránkách Světa myslivosti určitý prostor a není na okraji našeho zájmu, kynologické články a příspěvky nejsou nosným tématem časopisu. Čtenářům, jimž aktuální problematika lovecké kynologie mnoho neříká, to vyhovuje, jiní naopak volají po větším množství kynologických článků. Jak z této situace vyjít? Pomohu si všeobecně platným rčením: „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“ Za redakci mohu slíbit, že téma „loveckého psářství“ rozhodně neopustíme a z jeho historie i současnosti budeme nadále přinášet to nejzajímavější. Pravě aktuální číslo Světa myslivosti je o něco více „kynologické“ než obvykle.

Šumavský jelen z ptačí perspektivy (II.)

Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.

V minulém čísle Světa myslivosti, v první části seriálu o výzkumu migrace jelení zvěře na území Národního parku Šumava, byla řeč o migračních zvycích a domovských okrscích sledovaných samců jelena lesního na Šumavě. Také byla popsána satelitní telemetrická technologie použitá pro tento výzkumný projekt. V tomto pokračování ještě zůstaneme u dat nasbíraných u jelenů. Nebudeme se však zabývat prostorovými daty, ale údaji popisujícími aktivitu a chování zvěře.

Šakal obecný v České republice

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc., ing. Luboš Novotný, doc. ing. Jaroslav Červený, CSc.

Nálezem uhynulého samce šakala obecného (Canis aureus) v blízkosti obce Podolí (okr. Uherské Hradiště) byl potvrzen výskyt tohoto druhu psovité šelmy také na území ČR. Naše fauna je tím obohacena o nový druh savce.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku