Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 04/08

Lednový fenomén – jedna z možných příčin tvorby atypických parůžků?

Pavel Scherer

Mezi mysliveckou veřejností se stále vedou četné diskuse o atypických parůžcích srnců a chovné hodnotě srnců, kteří nasadí takové parůžky (viz článek „Rovný, nerovný – chovný nebo průběrný?“, Svět myslivosti č. 5/2007). Jednu z možných příčin vzniku abnormálních parůžků se pokusím popsat na příkladu srnce z mého chovu. Z mých pozorování vyplývá, že odvozovat chovnou hodnotu srnce podle parůžků z jediného roku jeho života je přinejmenším odvážné.

Předání štafety

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

V minulém čísle Světa myslivosti vyšel článek brněnského mysliveckého spisovatele Vladimíra Paulišty o posledním loňském honu na bažanty a zajíce, který završil velmi úspěšnou sezónu Lovecké společnosti dr. Klíče v Újezdě u Brna. Vladimír Paulišta v článku ocenil péči, kterou tato společnost věnuje drobné zvěři, a současné úlovky srovnává dokonce s dnes již legendárními úlovky ze 60. a 70. let minulého století. V článku však zamlčel svoji nezanedbatelnou roli, které se zhostil při tradičním posezení po skončení honu.

Na lovecké cestě kolem světa – Evropa a Asie

Redakce

Lovecké turistice, které se v posledních desetiletích díky hospodářské konjunktuře věnuje stále více myslivců z Evropy včetně ČR, věnujeme na stránkách našeho časopisu pravidelně pozornost. V tomto článku přinášíme stručný přehled loveckých možností v jednotlivých částech světa. Uvítáme, když nám napíšete o svých loveckých zážitcích ze zahraničí a připojíte zajímavé fotografie z míst, která jste navštívili, a trofejí zvěře, již se vám podařilo ulovit.

Srnci a jeleni pro starší lovce, exotické lovy pro mladé

Ing. David Vaca, Ph.D., a ing. Petr Ziegrosser

Při návštěvě některého ze zahraničních mysliveckých veletrhů si nelze nevšimnout zastoupení loveckých kanceláří. Zpravidla poutavě vyzdobené expozice s trofejemi zvěře, jejími preparáty a velkoformátovými fotografiemi či s přenosnými počítači, na nichž dokola běží prezentace nabídek a filmy s loveckou tématikou, dávají tušit, že lovecká turistika je rozvinutým oborem podnikání. Na fungování lovecké kanceláře jsme se zeptali Josefa Thomy, ředitele Westfalia-Jagdreisen, jedné z nejvýznamnějších firem tohoto oboru působících na německém trhu a zajišťujících svým klientům i lovy v ČR.

Pes a lov (II.)

Karel Pfeifer

V následujících řádcích se pokusím dokončit pojednání o novelizovaných zkušebních řádech (ZŘ) pro zkoušky jednotlivých skupin loveckých psů, platných od 1. 1. 2008, jehož první část byla zveřejněna v březnovém Světě myslivosti. Připomeňme, že jsem se v ní zabýval rozsahem nových ZŘ, definicí lovecky upotřebitelného psa, podmínkami pro přijetí psa na zkoušky a novinkou – limitními disciplínami.

Nácvik a zkoušky norování: liška zůstane za mřížkou

Redakce

Prezident Václav Klaus vetoval dne 26. února t. r. novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by umožnila kontaktní norování při výcviku a zkouškách norníků. Novela, která v uplynulých měsících zaměstnávala poslance i senátory Parlamentu ČR (Svět myslivosti č. 1, 2 a 3/2008) se tak opět vrátila k projednání do poslanecké sněmovny.
Prezident zdůvodnil svůj krok tím, že dostal mnoho velmi odmítavých reakcí na tento zákon od občanů i od profesních organizací. Podle jeho názoru by jejich námitky měl vzít parlament v potaz. Václav Klaus současně připomněl, že sněmovna schválila tento zákon přes nesouhlas vlády a ministra zemědělství a nevzala v úvahu změny, které požadoval senát.


Jak dál v lovecké kynologii?

Redakce

Tato otázka se nabízí nejen v souvislosti s diskusí o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, ale také s ohledem na novelizované zkušební řády (ZŘ) pro zkoušky loveckých psů, které platí od 1. 1. 2008. Zajímal nás názor odborníků na loveckou kynologii.

Pojištění loveckého psa – pojistit, či nepojistit?

Ing. Petr Ziegrosser

V posledních letech neustále roste počet naháněk pořádaných na černou zvěř, která se stává chytřejší a agresivnější, což „odnášejí“ lovečtí psi. Účast na společném lovu na spárkatou zvěř nelze odmítnout, pro mnohé lovce jde o společenskou událost. Mnoho účastníků naháněk – střelců – jsou lidé s kvalitními a drahými zbraněmi, ale s minimální loveckou praxí. Není proto divu, že přibývá postřelených a zastřelených psů. Vlastnit loveckého psa přitom není levná záležitost (nákup štěněte, jeho lovecký výcvik, krmení, návštěvy veterináře atd.). Navíc většina psovodů má ke svým čtyřnohým přátelům velmi osobní vztah. Zranění psa nebo jeho smrt je proto pro dobrého psovoda vždy velice nepříjemné. Aby se v případě poranění či usmrcení psa eliminovalo alespoň riziko ztráty investovaných peněz, je vhodné dát si psa pojistit. Pokusil jsem se zjistit, jak je to s pojištěním psů v ČR.

Lov v Québecu, největší kanadské provincii

Dr. ing. Eugen Král, CSc.

Kanadu, druhý největší stát světa, výstižně charakterizuje James Fenimore Cooper, autor pentalogie Kožená punčocha: „Kanada – to je vytoužená země všech traperů a zálesáků“. Příroda rozsáhlého území Kanady, rozděleného do deseti provincií a tří samostatných teritorií, je velmi rozmanitá. Platí to i pro území největší kanadské provincie Québec (celková rozloha 1 542 056 km2).

Příběhy loveckých obrazů – Aleša Vaic

Petr Šeplavý

Grafické listy od Aleši Vaice jsou nepostradatelnou součástí výzdoby mnoha hájoven a mysliveckých pokojů nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Také u nás doma, procházím-li chodbou a po schodišti, mne bedlivě sledují světla zajíců, tetřevů, psů, jelenů, srnců a další zvěře z portrétů od tohoto výborného grafika.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku