Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 08/07

Budoucnost ČMMJ mají v rukou OMS

Zprávu o rozhodnutí červnového Sboru zástupců ČMMJ (SZ) poslat do likvidace podnik Interlov nebralo ještě v červenci mnoho „řadových“ myslivců příliš vážně. Určitě by se dalo spekulovat o úrovni všeobecné informovanosti v ČMMJ či o zájmu členské základny o osud její nejstarší obchodní organizace, ale nás zajímaly souvislosti celé kauzy. Z tohoto důvodu jsme požádali o rozhovor ing. Jana Staňka, člena Myslivecké rady ČMMJ (MR ČMMJ) a pracovní skupiny pro Interlov. Jak naznačuje nadpis rozhovoru, řeč se nakonec stočila i k dalším věcem, které jsou pro budoucnost naší největší myslivecké organizace mnohem podstatnější než konec Interlovu …

Co je Evropská charta o lovu a biodiverzitě?

Evropská charta o lovu a biodiverzitě je dokument, který vznikal v uplynulých měsících v pracovní skupině tvořené odborníky z členských států EU při Stálém výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Charta se má stát kromě jiného směrnicí vymezující společné principy a zásady správné myslivecké praxe a organizování lovecké turistiky.

Seminář „Zjišťování početních stavů zvěře a myslivecké plánování“ (II.)

Ing. David Vaca, Ph.D.

V červencovém čísle Světa myslivosti jsme psali o semináři „Zjišťování početních stavů zvěře a myslivecké plánování“, který proběhl ve dnech 24.-25. května t. r. v Mostě. Pro aktuálnost a význam ústředního tématu semináře jsme se rozhodli věnovat zprávě o této akci větší prostor a rozdělili ji do dvou čísel. Nyní přinášíme dokončení obsahující přehled druhé poloviny referátů včetně informace o terénní exkurzi do Krušných hor.


Myslivci Libereckého kraje opět rokovali

Jiří Černý

Letošní ročník myslivecké konference pořádané pro myslivce z Libereckého kraje, ale i pro zájemce z jiných regionů, s sebou přinesl oproti předchozím ročníkům několik významnějších změn. Tou první byl termín konání – konference se poprvé uskutečnila v jarním období. Pořadatelé tak vyšli vstříc většinovému požadavku účastníků loňské konference, vyplývajícímu z anketního šetření. Současně chtěli prezentovat čerstvé údaje myslivecké statistiky ještě před zahájením lovu srnců.

Rychle, levně a přesně, aneb specifická hmotnost parožní hmoty srnců

Pavel Scherer

Cílem chovu srnčí zvěře je pro každého myslivce zvěř zdravá, konstitučně silná, vitální a především s vysokou genetickou a trofejovou hodnotou. Jednou za čas téměř každý z myslivců uloví srnce se silnějšími parůžky a chce znát bodovou hodnotu trofeje, zvláště objem parůžků. V první polovině svého článku nabízím metodu, jak ji rychle, levně a přesně zjistit. Druhá polovina je věnována otázce hmotnostních rozdílů mezi srnčími trofejemi.


Rarita roku - III. kolo

Soutěž Rarita roku 2007 přitahuje stále více zájemců o účast – III. kola se zúčastnilo 41 trofejí. Poprvé byla do soutěže přihlášena trofej srnce ze Slovenska. A nevedla si vůbec špatně ...

Naši krkavcovití – aktuální početnost a rozšíření

MVDr. Julius Klejdus

Krkavcovití (Corvidae) jsou našimi největšími pěvci. Zástupci této čeledi jsou velmi proměnliví, a to jak s ohledem na velikost, tak ve zbarvení. Najdeme mezi nimi velkého černého krkavce, menšího havrana, dvoubarevnou straku, nádherně pestrou sojku nebo ořešníka. Krkavcovití jsou věčně pronásledovanými ptáky zejména proto, že plení hnízda malých i větších ptačích druhů. Jejich charakteristickou vlastností je tudíž mimořádná ostražitost a plachost. Někteří žijí samotářsky, jiní naopak pospolitým způsobem a hnízdí v menších či větších koloniích. U nás žije a hnízdí celkem sedm druhů.


Legendární romintští jeleni dnes

Před vstupem na Mezinárodní loveckou výstavu v Berlíně v r. 1937 vítala návštěvníky nadživotní socha jelena s mohutným parožím, zakončeným pohárovitou korunou. Byl to jelen ze známé romintské obory, v níž žila nejsilnější jelení zvěř v Německu. Jaký byl osud její a kapitálních jelenů z ní pocházejících?

Sto let obornictví v Topoľčiankách

Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., a prof. ing. Peter Garaj, CSc.

U příležitosti stoletého výročí existence oborních chovů v Topolčiankách uspořádaly Lesy Slovenské republiky, s. p., ve dnech 17.-18. května t. r. slavnostní setkání lesníků a myslivců z celého Slovenska, spojené s odborným seminářem. Velkolepé slavnosti se zúčastnili i pozvaní hosté z Maďarska. Hostiteli byli generální ředitelství Lesů SR Banská Bystrica a Odštěpný závod Lesů SR Topoľčianky. Současně byly Topoľčianky díky mimořádným lesnickým, mysliveckým, kulturním, uměleckým a historickým hodnotám vyhlášeny za první „významné lesnické místo“ na Slovensku. 


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku