Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/08

Úvodník 6/2008

Vážení čtenáři,
generace lesníků zažívají v průběhu svého působení společenské, odborné, ale i osobní změny. V obecné poloze je změna vnímána jako nejistota a tradiční lesnictví ji vnímá dokonce spíše negativně.

Editorial 6/2008

Vážení čtenáři,
v rukou držíte nové číslo Lesnické práce. Červen je měsícem, kdy se rozšíří stavy lesníků z řad bakalářů a inženýrů, v květnu ukončili studium žáci odborných lesnických středních škol a učilišť. Svá studia ukončí i studenti vyšších odborných škol. Bylo by zajímavé udělat průzkum, jak studenti vnímají současný stav v lesnictví. Do škol nastoupili již v době, kdy měl lesnický sektor potíže. Kolik z nich zůstane u „lesařiny“ či u příbuzného oboru a kolik se uplatní v úplně jiném odvětví?

Smluvní a kůrovcová kalamita podniku LČR

Rozhovor s Jiřím Černíkem, výrobně technickým ředitelem Lesů České republiky, s. p.

Budoucnost prací v lesích je opět nejistá. Stává se tradicí, že smluvní vztahy mezi podnikem Lesy ČR a lesnickými firmami nejsou zcela funkční. Současná situace zejména na lokalitě P je pro lesnické firmy velmi nevýhodná a dle stanovisek jednotlivých stran jen těžko řešitelná. Nejen před tímto problémem, ale i před hrozbou rozsáhlé kůrovcové kalamity stojí výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR Jiří Černík.

Je dotační politika českého lesnictví dostatečná?

Karel Kovář

Pro odpověď na tuto otázku jsem si zvolil dotace z EU z Programu rozvoje venkova na období 2007–2013 a dotace z národních prostředků ministerstva zemědělství za rok 2006 a 2007. Dále uvádím srovnání mezi jednotlivými obory – zemědělská výroba, zpracovatelský a potravinářský průmysl, lesnictví, rozvoj venkova a rybářství. Tyto obory jsou představovány jednotlivými osami zaměření dotací.

Introdukované dřeviny v lesním hospodářství ČR

Petr Novotný, František Beran

Introdukce dřevin v lesním hospodářství ČR nesleduje na rozdíl od okrasného zahradnictví či parkovnictví estetické nebo sběratelské cíle, ale jejím důvodem je především zvýšení objemové produkce, poskytování kvalitního dřeva specifických druhových vlastností a produkce cenných sortimentů, které mohou sloužit k dosažení vyššího ekonomického zisku hospodařícího subjektu.

Dovoz reprodukčního materiálu lesních dřevin

Jiří Šindelář, Josef Frýdl

K základním principům lesního hospodářství v České republice patří mimo jiné i zásada, že k obnově lesních porostů a zalesňování je za normálních okolností používán reprodukční materiál (RM) domácího původu. Následkem větrných kalamit způsobených orkánem Kyrill a vichřicí Emma vznikly v některých oblastech České republiky rozsáhlé holiny, které je nyní nutné co nejdříve zalesnit. V současné době ale není k dispozici tak velké množství požadovaného reprodukčního materiálu. Vedle možnosti žádat na kalamitních plochách o odklad zalesnění se nabízí i varianta dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí.

Fakty o Tatranskom národnom parku

Milan Koreň, Peter Fleischer, Ján Ferenčík

Po veternej kalamite v TANAPe v novembri 2004 odznelo v médiách veľa rozporuplných informácií. O vývoji postihnutej oblasti, stave lesov, stanovištných pomeroch, rozsahu kalamity, mechanizme vzniku studeného padavého vetra typu tatranská bóra jestvuje už dostatok hodnoverných správ, dokonca i na stránkach tohto časopisu, nebudeme sa preto o nich zmieňovať. Sústredíme sa na to, čo nasledovalo po nej. Chceme v ňom zdôrazniť, že zamestnancov Štátnych lesov TANAPu táto udalosť vyburcovala k mimoriadnej aktivite aj v podobe seriózneho výskumného programu. Hlavne o jeho výsledkoch chceme informovať odborníkov z odboru lesníctva a ochrany prírody.

Extinkční dluh v našich lesích - Fauna starých stromů na Břeclavsku

Lukáš Čížek, David Hauck

Oblast lužních lesů od Pálavy po soutok Moravy a Dyje je unikátní a cenná z mnoha hledisek. Mezi hlavní patří lesnictví, myslivost a ochrana přírody. Pro zachování biologické rozmanitosti lesů jde o nejdůležitější území v ČR, přežívá zde množství živočichů, které u nás jinde nenajdeme. Často jsou svou existencí vázáni na staré, mohutné stromy, které v luzích na jihu Moravy dosud stojí v počtech jinde nevídaných. Starých stromů ale rychle ubývá a hrozí tak zásadní ochuzení fauny naší země. Jde o problém, k jehož úspěšnému řešení musí spojit síly lesnictví a ochrana přírody.

Chřiby – lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny

Petr Kupec, Jiří Schneider

Ve dnech 29. a 30. dubna 2008 se v obci Modrá u Velehradu uskutečnil seminář „Chřiby – lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny – výzkum a praxe“. Cílem semináře bylo prezentovat Chřiby jako významný fenomén jihomoravské krajiny a přiblížit problematiku soužití lesního hospodaření a ochrany přírody a krajiny v jeho rámci. Současně bylo záměrem vzájemně si vyměnit a doplnit informace o tomto krajinářsky, lesnicky i ochranářsky cenném území.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.