Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/09

Úvodník 8/2009

Vážení čtenáři,
skončilo první a na dlouhou dobu poslední české předsednictví v Radě Evropské unie. Celkové hodnocení ponechme jiným, české předsednictví však bylo úspěšnější, než lze usuzovat ze zjednodušených a heslovitých hodnocení zahraničního (francouzského) tisku. Duši státního úředníka nemůže nepotěšit, že negativní stránky českého předsednictví jsou připisovány politikům, zatímco role a výsledky úředníků jsou hodnoceny velmi příznivě.

Editorial 8/2009

Vážení čtenáři,
vítejte u srpnového čísla Lesnické práce. Prázdniny jsou ve své druhé polovině, a ač počasí u nás bylo v červenci nepředvídatelné, věřím, že i ti z vás, kteří nebyli v zahraničí, mají za sebou příjemně strávenou dovolenou. Nepředpokládám, že časopis Lesnická práce patří mezi tiskoviny, které si s sebou do zahraničí, na chatu či do stanu přibalíte, přesto doufám, že si i o prázdninách najdete chvilku a Lesnickou práci si prolistujete.

Zhoršování lesnického hospodaření nepozoruji

Rozhovor s Vladimírem Krchovem, výrobně technickým ředitelem LČR

Vladimír Krchov odmítl polemizovat o tom, zda je či není nejvlivnějším lesníkem ve službách státu. V dalších odpovědích byl již sdílnější a představil své názory na současnou situaci v lesním hospodářství, smluvní vztahy mezi Lesy ČR a lesnickými firmami, kvalitu lesnického hospodaření, ochranu lesa i myslivost. Stejně jako z písemných odpovědí personální ředitelky Jitky Věkové není bohužel ani z rozhovoru s výrobně technickým ředitelem jasně patrné, jaké konkrétní kroky představuje často zmiňovaná restrukturalizace Lesů ČR. Jedním z mála známých kroků je audit krajských ředitelů, jehož princip a očekávaný přínos vysvětlují oba manažeři státního podniku.

Nežná zelená v štátnom podniku LESY SR

Jozef Marko

Nežná zelená. Tak nazval spočiatku individuálne verejné a neskôr masové, široko medializované vystúpenie zamestnancov š.p. LESY SR proti doterajšiemu spôsobu manažovania podniku jeden z diskutujúcich na internete. Spontánna revolta začala otvoreným listom pracovníka generálneho riaditeľstva. Prerástla do množstva zaujímavých udalostí vrátane výmeny vedenia štátneho podniku a desať tisíc zozbieraných podpisov pod petíciu Ľudia pre lesy. Iniciovali ju tí istí pracovníci podniku, ktorí okamžite podporili čin svojho kolegu a stali sa lídrami procesu, ktorý je príbehom ľudskej odvahy, statočnosti a úprimnej snahy zmeniť beh tohto sveta k lepšiemu. Procesu, ktorý by nemal skončiť nikdy. Ani po skončení krátkeho príbehu nežnej zelenej v š.p. LESY SR.

Ilegální motorismus nevyřeší klasické motokrosové areály…

Letní měsíce patří mezi období, kdy mnozí zatouží po nových adrenalinových zážitcích. Mezi ně patří i jízda na motorkách a čtyřkolkách ve volném terénu. Často je tato jízda nelegální. V dubnu tohoto roku byly spuštěny webové stránky, které se snaží komplexně zmapovat problematiku ilegálního motorismu. O tomto fenoménu, legislativě, právním povědomí ve společnosti a webových stránkách jsme si povídali s Petrem Birklenem, vedoucím AOPK Ostrava, která je odborným garantem projektu webových stránek, a Karlem Meleckým, kreativním ředitelem reklamní společnosti, která stránky navrhla.

Otázka užívání lesních cest jako pozemních komunikací

Petr Dvořák

V posledních době se množí dotazy na to, zda jsou lesní cesty účelovými komunikacemi podle zákona o pozemních komunikacích, a pokud ano, zdali jsou komunikacemi veřejnými, tedy zda na ně lze vjíždět a stát motorovými vozidly. V této souvislosti se objevují i spory mezi vlastníky lesa (lesních cest) a vlastníky jiných nemovitostí, ke kterým lze dojet motorovým vozidlem toliko přes lesní cestu. S tím souvisí i otázka možné sankce za vjezd a stání v lese. Níže uvedený článek je pokusem osvětlit, na základě dostupných pramenů, právní režim užívání lesních cest a materii s tím související.

Zakládání semenných sadů z pohledu legislativy

Pavel Kotrla, Miloš Pařízek

Semenné sady lesních dřevin jsou účelové výsadby selektovaných klonů, jejichž hlavním cílem je produkce geneticky hodnotného osiva. Aby mohlo být toto osivo využíváno pro obnovu lesa a zalesňování, je nutno každý semenný sad ve fázi nástupu jeho plodnosti uznat jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu. Poměrně dlouhá časová perioda od založení sadu do fáze, kdy začíná produkovat osivo a lze jej uznat jako zdroj reprodukčního materiálu, znamená, že je nutno již při zakládání sadu dodržet určité povinnosti vyplývající z platných legislativních předpisů.

Problémy ochrany lesa na Slovensku v roku 2008 a prognóza na rok 2009

Andrej Kunca, Jozef Vakula, Milan Zúbrik

Zdravotný stav lesov na Slovensku je v posledných rokoch určovaný vetrovými kalamitami a kalamitným premnožením lykožrúta smrekového. K ďalším významným škodlivým činiteľom patrí sneh, lykožrút lesklý, lykožrút severský, podpňovka smreková, Chalara fraxinea, tracheomykózne huby na duboch a požiare.

Ohrožení horských lesů v Polsku v roce 2008 a prognóza na rok 2009

Wojciech Grodzki

V příspěvku je charakterizován zdravotní stav lesů a výskyt abiotických i biotických škodlivých činitelů v jižní části Polska. Toto území je představováno horskými lesy a většina problémů je identických s problémy na straně České republiky.

Kalamity v mladých smrkových porostech a kůrovci

Emanuel Kula, Radek Kajfosz, Wojciech Ząbecki, Kejdana Rostislav

Větrné kalamity (XI/2004, I/2007 Kyrill, III/2008 Emma) provází vždy potencionální nebezpečí přemnožení lýkožrouta smrkového. S mimořádnými sněhovými podmínkami (zima 2005/2006) souvisí i živelní nahodilá těžba v porostech do 40 let, která objemem zpracované hmoty (321 tis. m3 dřeva – smrk 79,8 %, borovice 18,1 %) neodráží celkový plošný rozsah a míru narušení porostů. Může tato poškozená, ekonomicky méně atraktivní hmota zůstávající v mladých porostech představovat podmínky k namnožení kůrovců?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.